Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Apie mus

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija LSSA

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 2008 09 15 d. Nr X-1722 31 straipsnio 5 punktas „Seniūnų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija".

 

Lietuvoje yra 60 savivaldybių (8 miestų).   55  savivaldybėse yra 545 seniūnijos- savivaldybių administracijų  filialai. Didžiausia savivaldybė yra sostinės Vilniaus miesto( 542287 gyventojai ir 21 seniūnija), o mažiausia- Neringos savivaldybė (2700 gyventojų).

Savivaldybių  seniūnijos suskirstytos į 3133 seniūnaitijas.Be to Klaipėdos mieste nėra seniūnijų, bet yra sudarytos 54 seniūnaitijos. Viso seniūnaitijų yra 3187.

Seniūnai yra seniūnijų vadovai.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA) užregistruota 2001 birželio 22 dieną.

Asociacijos nariais yra 443 seniūnai.

Asociacija yra juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija.

 

Asociacijos misija -spręsti savo narių bendrąsias problemas, atstovauti narių bendruosius interesus, koordinuoti narių kryptingą veiklą  patirties dalijimuisi, kvalifikacijos kėlimui bei teisėtai gynybai, stiprinti vietos savivaldą.

 

Asociacijos veikla grindžiama narių savarankiškumo, valdžios decentralizavimo, kolegialumo, teisėtumo, demokratiškumo, skaidrumo ir atsakomybės principais.

Asociacija, koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos seniūnijų, teikia seniūnams konsultacijas, juos atstovauja ir gina; stiprina vietos valdžios, verslo sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų savitarpio supratimą ir partnerystę, skatina aktyvų piliečių dalyvavimą vietos valdžios institucijoms priimant sprendimus, stiprina bendruomeninio judėjimo plėtrą; teisės aktų nustatyta tvarka teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant bei svarstant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus susijusius su seniūnijų, bendruomenių veikla; organizuoja seniūnų mokymą. Asociacija bendradarbiauja su organizacijomis, atstovaujančiomis kitų subjektų bendriems interesams.

 

Aukščiausioji asociacijos atstovaujamoji institucija yra asociacijos narių suvažiavimas. Suvažiavime seniūnus atstovauja delegatai pagal turimas kvotas.Suvažiavimas tvirtina ir keičia asociacijos įstatus, renka dviejų metų kadencijai Prezidentą,  viceprezidentus,  revizorių  bei asociacijos atstovus savivaldybėse. Suvažiavimas nustato ir keičia asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką.

 

Tarp suvažiavimų asociacijai vadovauja Valdyba. Valdybą sudaro asociacijos prezidentas ir dešimt viceprezidentų.

Asociacijos prezidentas  koordinuoja asociacijos veiklą, atstovauja asociaciją LSA, LR Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje, NVO bei užsienio valstybių savivaldybių ir tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose, NVO.

 

Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos savivaldybių administracijos direktorių  asociacija/LSADA/, Lietuvos darbo birža, Kaimo bendruomenių sąjunga, LESTO,Vilniaus verslo teisės akademija,Kolpingo kolegija, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, VŠĮ "Bendruomenių kaitos centras", Nacionalinės plėtros institutu /NPI/ ,Respublikiniais būsto valdymo ir prižiūros rūmais, Lietuvos Šaulių sąjunga, Policijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvai pagražinti draugija, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija ir užsienio kolegomis- Latvijos vietos ir regionų vykdomųjų direktorių asociacija, Lenkijos kaimiškųjų savivaldybių sąjunga.

Asociacija ieško partnerių Europos šalyse ir pasaulyje.

 

Asociacijos prezidentas  

Kęstutis Vilkauskas

tel.:+37065779502 

 

e.p. kestutis.vilkauskas@gmail.com                                                    

 

 

Daugiau informacijos apie LSSA http://www.seniunai.lt/

e.p. LSSA@seniunai.lt

tel.:+370 61856289

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.