Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

LVBOS susitiko su Vidaus reikalų ministru

2018-09-18

Rugsėjo 18 dieną Vidaus reikalų ministerijoje vyko susitikimas su ministru Eimučiu Misiūnu.
Susitikimo su LVBOS nariais metu buvo aptartas vietos bendruomenių vaidmuo vykdant regioninę politiką, įgyvendinant BIVP strategijas bei dalyvavimą vietos savivaldos procesuose. Susitikime dalyvavo LVBOS pirmininkė Reda Kneizevičienė, LVBOS tarybos nariai Ramūnas Navickas, Artūras Melianas, Vytautas Juozapavičius, Arimantas Račkauskas ir Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas.
Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (LVBOS) dalyvaudama susitikime su Vidaus reikalų ministru pateikė šiuos pasiūlymus:
1. REGIONŲ PLĖTRA
Apgailestaujame, kad buvo atsisakyta esminių sprendimų Regionų politikoje. Valstybinių funkcijų ir paslaugų daugumoje regionų centruose mažinimas, diskriminuojantis trijų lygių regionuose įvedimas, didmiesčius juosiančiųjų savivaldybių sujungimo atsisakymas, savivaldybių konkurencingumo ir kitų ekonominių rodyklių vertinimo atidėjimas, realaus bendruomenių atstovavimo Regionų plėtros tarybose nebuvimas yra stabdys regionų plėtrai. Suprasdami visų šių pokyčių sudėtingumą, siūlome:
1.1 Iki 2019 m. pradžios įgyvendinti numatytą bendruomenių asociacijų atstovavimą Regionų plėtros tarybose
2. BENDRUOMENIŲ INICIJUOTA VIETOS PLĖTRA
LVBOS apgailestauja, kad BĮVP dažnu atveju, ypatingai Vilniuje ir Kaune, tapo vietos valdžios ir atskirų politikų monopolizuota programa, visiškai eliminuojant bendruomenės iš integruotos plėtros proceso. Tai įvyksta dėl to, kad nežiūrint į deklaruotą trijų socialinių partnerių lygybę steigiant VVG, savivaldybė vienintelė turi monopolį nedalyvauti arba rinktis jai „patogias“ organizacijas. Mūsų nuomone tai iš esmės prieštarauja programos dvasiai – bendruomenių dalyvavimui. Dar daugiau – akivaizdžiai pažeidžiami dokumentuose nustatyti viešumo ir derinimo su socialiniais partneriais procesai. Todėl projektais galimai pasinaudos siauros informacija valdančios grupuotės, tikėtina, aptarnaujančius valdančius politikus. Apie ne kartą buvo informuotos įvairios valdžios institucijos.
Siūlome:
2.1.VRM imtis iniciatyvos koreguojant BĮVP įsakymą ir aprašus, nustatant privaloma konkrečios savivaldybės asocijuotų bendruomeninių organizacijų atstovų dalyvavimą VVG, nesant asocijuotoms bendruomeninėms organizacijoms – paskirtų atstovų dalyvavimą.
2.2. Nustatyti privalomą bendruomeninių organizacijų asociacijų arba paskirtų stebėtojų dalyvavimą prieš skelbiant kvietimus ir informacijos pateikimą.
3. SAVIVALDOS REFORMA
LVBOS nuomonė vietos savivaldos įstatymo korekcijos yra kosmetinės ir nepasiekia keliamų tikslų. Daugkartinių diskusijų apie Lietuvos vietos savivaldos problemas vietos bendruomenių organizacijose, su nacionalinės ir vietos valdžios atstovais, mokslininkais, nagrinėjančiais savivaldos plėtros problemas, pagrindinė apibendrinanti išvada - Lietuvos vietos savivaldos sistema neatitinka šiuolaikinių realijų ir dalyvaujamosios demokratijos principų. Lietuva yra vienintelė ES valstybe, neturinti antro savivaldos lygio, todėl, dėl vietos valdžios ir gyventojų atotrūkio priimant sprendimus stiprėja gyventojų nepasitikėjimas demokratiją. Neįveiklinti ir neturintys reikiamo resurso seniūnai ir ypač seniūnaičiai jau tampa savivaldos parodija. Akivaizdus skirtumas mūsų nenaudai lyginant savivaldos plėtra Lietuvoje, Lenkijoje arba Estijoje, kur žmonės yra gerokai „arčiau“ aktualių sprendimų ir dėl to yra didesnis pasitikėjimas vietos valdžia.
Manome, kad būtina esminė vietos savivaldos reforma, suteikiant savivaldos teisės (tiesioginiai rinkimai, finansai ir funkcijos) seniūnijoms, kartu su seniūnaičių tarybomis. Svarstytinas ir skirtingas didmiesčių ir mažųjų savivaldybių savivaldos modelis.
Siūlome:
3.1.Inicijuoti darbo grupės sudarymą esminei Vietos savivaldos reformai Lietuvoje.
Tikime sulaukti konkrečių VRM veiksmų įgyvendinant mūsų teiktus pasiūlymus.


LVBOS delegacijos vardu pirmininkė
Reda Kneizevičienė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.