Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Pandėlio seniūno išlydėtuvės: su supamuoju krėslu, meškerimi, fotografijų paroda ir... 60 skundų

2019-03-17

Kovo 12-oji buvo Pandėlio seniūno Romualdo Varaniaus darbo diena. Devyniolika metų šio krašto žmonių rūpesčiais gyvenęs seniūnas savo pareigas užleido Kazliškio seniūnui Algirdui Kuliui, laimėjusiam konkursą Pandėlio seniūno pareigoms užimti. Tiesa, A. Kulys kol kas bus, kaip pats juokavo, tik laikinai einantis pareigas: nuolatiniu seniūnu jis taps tik baigus tvarkyti su priėmimu į seniūno pareigas susijusią dokumentaciją. Kovo 8-ąją R. Varanius oficialiai atsisveikino su pandėliečiais. Negausiai į paskutinę seniūno ataskaitą susirinkę šio miesto žmonės išlydėdami jį, plojo stovėdami.

Kraštas, kurio žmonėmis didžiuojasi
R. Varanius Pandėlio seniūnijai vadovavo 19-ka metų. Jis niekada neslėpė, kad Pandėlio krašto žmonės – kitokie. Tam ilgametis seniūnas turi paaiškinimą: Pandėlio krašte niekada nebuvo baudžiavos. Čia buvo taip vadinami laisvieji valstiečiai. O laisvė formavo kitokį charakterį. Čia niekada nebuvo dairomasi, kas ką duos – pandėliečiai visada stengdavosi užsidirbti, pasiekti patys. Derlios šio krašto žemės žemdirbiams dovanojo dosnius derlius, tad čia buvo mažiau nepritekliaus. Todėl šeimos galėjo leisti vaikus mokytis. Tad nenuostabu, kad Pandėlio kraštas mūsų valstybei davė Nepriklausomybės akto signatarą Vladą Mironą, nemažai kitų žymių žmonių. Tad R. Varanius visuomet pabrėždavo, kad didžiuojasi Pandėliu ir pandėliečiais.
Ir niekada nepraleisdavo progos pataisyti pašnekovą, jei šis Pandėlį pavadindavo miesteliu. „Pandėlys yra miestas“, – kategoriškai rėždavo seniūnas.

„Sudėtingai“ linksmi santykiai su kaimynais
Pandėlio seniūnas, žemaitis šyšioniškis R. Varanius garsėja savitu humoro jausmu. Rokiškio krašto žmonėms ilgam įsiminė jų linksmai „konfliktiški“ santykiai su ankstesniuoju Kazliškio seniūnu Vytautu Spalgenu. Mat R. Varanius kaimyninės seniūnijos ir miestelio pavadinimą buvo sulietuvinęs. „Reikia sakyti lietuviškai: ne Kazliškis, o  Ožiškis“, – vis oriai, pro ūsą šypsodamasis pajuokaudavo jis.
Iš tiesų gi kaimynai, nepaisant linksmo R. Varaniaus „pašpilkavimo“, visada sutardavo draugiškai.
Simboliška, kad R. Varanių poste pakeitė būtent Kazliškio seniūnas A. Kulys.

Šiemet užvertė skundais
Paskutinioji seniūno R. Varaniaus ataskaita buvo žemaitiškai konkreti, be pagražinimų ir sentimentų. Tačiau žadėjęs kalbėti trumpai, apie aktualiausias problemas: kelius, medžius, gatvių asfaltavimą ir kitus ūkio reikalus vis primindavo pareigas perimančiam A. Kuliui: dar ir ten, ir ten reiktų tai tą, tai aną pataisyti, patvarkyti. Plika akimi matyti: seniūnui rūpi ir kasdieniai Pandėlio darbai, ir ateities perspektyvos.
Šykščiai seniūnas užsiminė ir apie skaudulį – šiemet dėl jo darbų sulaukta 60 skundų. Kaip pats sako, kai kuriuose teisybės būta, tačiau dauguma – iš nieko. Antai, vieną dieną jo tikrinti suvažiavo... net kelių rajonų aplinkosaugininkai. Pasivažinėjo po Pandėlį, patikrino, ir... išvažiavo. Į ataskaitą susirinkę žmonės reikalavo paviešinti „etatinių“ nepatenkintųjų pavardes. Tačiau seniūnas R. Varanius atsisakė tą padaryti.

Išlydėtuvėms – supamoji kėdė, meškerė  ir fotografijų paroda
Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebonas Albertas Kasperavičius, dovanodamas knygą apie Panevėžio vyskupijos bažnyčias, seniūnui linkėjo sėkmės ir prasmingų veiklų. Pasikalbėti buvo užsukęs ir ilgametis Panemunio bei Pandėlio parapijų klebonas, dabar kunigaujantis Pabiržėje, Kostas Balsys.
Ir kolegos seniūnai, ir Seimo narys Raimundas Martinėlis dėkojo R. Varaniui už sėkmingą ilgametį darbą.
Pandėlio kultūros specialistė, ilgametė bendruomenės vadovė Jūratė Bagužienė, pandėliečių vardu dėkodama R. Varaniui, prisiminė jo devyniolikos metų darbo šviesiausius epizodus. Daugelis jų užfiksuoti fotografijų parodoje, kuri buvo specialiai parengta šiai seniūno ataskaitai.
Pandėlio seniūnijos seniūnaičiai dovanojo meškerę, suvainiškėnai – supamąjį krėslą. Pastarąjį R. Varanius jau sakėsi išbandęs. O štai meškerė dar tebėra su kaspinu – netoli nuo Lailūnų, kuriuose gyvena Varanių šeima, telkšančias Kupiškio marias dar dengia ledas.

Rokiškio sirena

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.