Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Žinių radijas laida "Raktas"

2010-12-21

Vedėjas Ginas Dabašinskas (tel. 867787874)

Dalyviai:

Donatas Jankauskas Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

Algis Strelčiūnas Lietuvos seniūnų asociacijos prezidentas,

Arūnas Kučikas SADM Bendruomenių reikalų skyriaus vedėjas,

Arimantas Račkauskas  Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas.


ANONSAS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad nuo 2012 m. sausio 1 d. piniginės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams būtų priskirtas savarankiškai savivaldybių funkcijai, o į jos skirstymą įtrauktos vietos bendruomenės. Taip pat siūloma, jei gyventojai nepasinaudoja galimybe savo nuožiūra pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio nevyriausybinėms organizacijoms, jie būtų pervedami į savivaldybių biudžetus pagal žmogaus gyvenamąją vietą. Tuomet seniūnijos kartu su vietos bendruomene priimtų sprendimus, kaip naudingai panaudoti gautą paramą. Kokia forma tai bus įgyvendinama paaiškės iki 2011 m. vasario, kuomet bus parengti reikiami teisės aktų projektai.


SITUACIJA:

Vyriausybė išvažiuojamajame pasitarime priėmė protokolą, kuriuo pritarė siūlymui nuo 2012 m. sausio 1 d. piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimą priskirti savarankiškajai savivaldybių funkcijai, įtraukti vietos bendruomenes į jos vykdymą ir finansuoti ją iš savivaldybių biudžetų lėšų.


Tame pačiame Vyriausybės pasitarime buvo pritarta SADM siūlymui, kad tais atvejais, kai gyventojai nepasinaudoja galimybe savo nuožiūra pervesti iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio įstatymų nustatyta tvarka, ši dalis būtų pervedama į savivaldybių biudžetus pagal pajamų mokesčio mokėtojo gyvenamąją vietą.

Seniūnijos kartu su vietos bendruomene priimtų sprendimus dėl šių lėšų panaudojimo viešųjų reikalų tenkinimui ar socialinei paramai. Finansų ministerijai kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija pavesta iki 2011 m. vasario parengti reikiamų teisės aktų pakeitimo projektus.


Dėl permainų jau vyko ministerijos atstovų pasitarimai su Savivaldybių asociacija ir Seniūnų asociacija.


KLAUSIMAI:

1. Kam to reikia ir kas iš to?

2. Ar tai reiškia, kad tik daugiau pareigų ir atsakomybės savivaldybėms bus pavesta? Kas joms ir jose gyvenantiems žmonėms turėtų būti geriau?

3. Ir šiuo metu socialinę paramą, nors ir pervedamą iš valstybinio biudžeto, skirsto savivaldybės, teikia poreikį, kuo nauja sistema bus tinkamesnė?

4. Jei bendruomenės turėtų patariamąjį balsą, ar tai negresia kažkokiu elito klubu?..

5. Kas yra tie viešieji reikalai? (socialinė, švietėjiška, aplinkos tvarkymo veikla, neformalusis ugdymas). Kokius konkrečius darbus, kuriems panaudotų šias lėšas, mato pašnekovas, Lazdijų seniūnas?

6. Ar šiuo metu savivaldybės nepakankamai atidžiai įsižiūri į savo atokesnius nuo centro regionus ir norima orientuotis į dar smulkesnę vietinę savivaldą, iki tokių vienetų kaip seniūnijos?

7. Ar nebūtų per sudėtinga skirstyti lėšas ne savivaldybei, o kiekvienai seniūnijai atskirai – kaip įsivaizduojate tą sistemą?

8. Kokios pasikeitimų priežastys: Geresnis tikslingumas? Dabar esanti skaidrumo stoka? Bendruomenių stiprėjimas ir žmonių sulaikymas jose, nes žinai, kad tavo mokesčiai naudojami tavo gyvenamosios vietovės gerinimui?

9. Kokia suma lieka nepaskirstyta? Kadangi atsižvelgiama į gyvenamąją vietą, daugiausia paramos teks didmiesčiams, o rajonai, kurie išleido savo jaunimą į juos, gaus mažąją dalį.

10. Ar daug gali tekti kaimui, kur dauguma pensininkų, keli smulkūs ūkininkai, vienas kitas tarnautojas – ar dėl galimybės pretenduoti į šias lėšas jiems nebus a priori nubrauktos kokios nors kitos?


11. Kokie pagrindiniai klausimai kilo pasitarimuose? Kokia bendra nuotaika, ar didmiesčių ir mažų gyvenviečių vadovų nuomonė panaši?

12. Ar delegavus funkcijas savivaldybėms, liks įstatymuose numatyti kriterijai socialinės paramos skyrimui, ar viskas bus paliekama savivaldybių nuožiūrai. Ar planuojate naujus teisės aktus?

 

Laida bus kartojama šiandien 15.05 val.


(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.