Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Motiejaus Valančiaus biusto atidengimas Panevėžio kraštotyros muziejuje.

2011-02-04

2011 m. vasario 2 d. 14 val. įvyko vyskupo Motiejaus Valančiaus biusto (skulptorius prof. Leonas Žuklys) atidengimas Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23).

Atidengimo ir šventinimo iškilmėse dalyvavo Panevėžio miesto mero pavaduotoja Gema Umbrasienė, Panevėžio rajono mero pavaduotojas Vytautas Rapolas Gritėnas, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas dr. Aurelijus Veryga, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narė Vilniaus m. savivaldybės Naujamiesčio seniūnė Jūratė Vitkutė-Paulionienė, Lietuvai pagražinti draugijos atstovas Bronislovas Kiela, Panevėžio miesto bendruomenė.

Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astrauskas pabrėžė, kad „...Vyskupo Motiejaus Valančiaus kaip Aukščiausiojo Kūrėjo misija suvokiama kaip patriotiška, krikščioniška, savanoriška veikla, skatinanti žmones blaivėti, šviestis, augti dvasia, tobulėti, siekti pažangos visose gyvenimo srityse. M.Valančiaus tautos blaivinimą ypatingai siejo su švietimu. Parapijinių lietuviškų mokyklų steigimas, spaudos leidyba ir platinimas, tautiškumo it tikėjimo stiprinimas – buvo jo svarbiausi rūpesčiai...“

Iškilmes vainikavo koncertinė programa – vyskupo M.Valančiaus blaivystės sąjūdžio folkloro ansamblio „Giedra“ pasirodymas ir aktoriaus Tomo Vaisietos lyrinė kompozicija.

Jūratė Vitkutė-Paulionienė

 

 

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.