Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Šiaulių apskrities savivaldybių seniūnų sueiga

2007-11-13
 

Lapkričio 10 dieną Šiaulių apskrities savivaldybių seniūnai Joniškio savivaldybės Žagarės seniūnijoje rinkosi į sueigą. Tokios apskrities seniūnų sueigos tapo tradicija. Sueigoje be seniūnų dalyvavo Joniškio vicemerė, savivaldybių administracijų direktoriai, jų pavaduotojai, apskrities sekretorius, Trakų savivaldybės seniūnų atstovai, spaudos atstovai.

Susipažinę su Žagarės įdomybėmis ir seniūnija, sueigos dalyviai susirinko Joniškio savivaldybės salėje. Asociacijos viceprezidentas Vytautas Slabys pradėjo diskusinę sueigos dalį. Viceprezidentas pasidžiaugė, kad apskrities seniūnai yra labai aktyvūs, vieningi, turi didelį autoritetą, padėkojo administracijų direktoriams už dalyvavimą sueigoje.

Sueigos dalyvius pasveikino Joniškio vicemerė Rimantė Misiūnienė, apskrities sekretorius Vytautas Simelis. Joniškio savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Tiškevičius supažindino su Joniškio savivaldybės veikla, parodė video filmą apie Joniškio savivaldybę.

Asociacijos direktorius Petras Gestautas supažindino su Vietos savivaldos įstatymo naujos redakcijos pagrindinėmis nuostatomis ir vidinės savivaldybių decentralizacijos koncepcijos nuostatomis.

Apie savivaldybių veiklos ypatumus kalbėjo savivaldybių administracijų direktoriai Radviliškio- Vitolis Januševičius, Šiaulių miesto - Rimundas Domarkas, Šiaulių rajono - Antanas Šliautaris, Akmenės rajono - Jadvyga Dunauskaitė, Kelmės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Dalia Miklovienė. Apie seniūnijų veiklos ypatumus kalbėjo seniūnų atstovai: Joniškio - Regina Butkienė, Šiaulių rajono - Jolanta Baškienė, Šiaulių miesto - Vaida Čelkienė, Kelmės - Algimantas Šukys, Radviliškio - Romas Kalvaitis, Pakruojo - Virginijus Grigonis, Akmenės - Romualdas Kulvinskas, Trakų - Kęstutis Vilkauskas.

Vyko diskusija apie vietos savivaldos įstatymo projektą. Visi sueigos dalyviai pritarė, kad seniūnijoms ir jų bendruomenėms reikia suteikti daugiau savarankiškumo sprendžiant vietos problemas. Dalyviai pasidžiaugė, kad Radviliškio, Kelmės, Akmenės savivaldybių seniūnai jau dabar turi nemažą savarankiškumą, o Joniškio savivaldybės administracija jau suteikia didesnį savarankiškumą seniūnijoms.

Sueigoje dalyvavo Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Regimantas Vėgelė. Kuris supažindino su atliekų rinkimo ir tvarkymo strategija ir eiga apskrityje, atsakė į dalyvių klausimus.

Apskrities viršininko padėkos raštus Joniškio r. Satkūnų seniūnei Reginai Butkienei, Kelmės r. Šaukėnų seniūnui Algimantui Šukiui. Radviliškio r. Skėmių seniūnei - Romualdai Rimkuvienei, Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnei - Vaidai Čelkienei, asociacijos viceprezidentui Vytautui Slabiui įteikė apskrities sekretorius Vytautas Simelis.

Viceprezidentas Vytautas Slabys, kaip padėkos ženklą, asociacijos ženklelius įteikė sueigoje dalyvavusiems administracijų direktoriams, apskrities sekretoriui.

Asociacijos direktoriui Petrui Gestautui viceprezidentas Vytautas Slabys dėkodamas už nuolatinį dėmesį ir nuoširdų bendradarbiavimą, nuo apskrities seniūnų įteikė Padėkos raštą, o Joniškio seniūnas Vytautas Baltramaitis - atminimo dovaną. Taip pat nuo apskrities seniūnų Padėkos raštas už organizuotą seniūnų sueigą įteiktas Joniškio rajono Satkūnų seniūnei Reginai Butkienei.

Seniūnai pasikeitė informaciniais leidiniais apie savo savivaldybę ar seniūniją.

Seniūnai nutarė kitais metais Šiaulių apskrities seniūnų dieną rengti Kelmės rajone.

Sueigos dalyviai šiltai bendravo neformalioje aplinkoje.Šiaulių rajono Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos seniūnė Edita Mileikienė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.