Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Įkurtas Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrius

2011-02-18

2011 m. vasario 14 d. įvyko Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos posėdis dėl Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyriaus įkūrimo.

Visuomenės veikėjas, Lietuvai pagražinti draugijos Valdybos pirmininkas Juozas Dingelis pristatė pagrindines Draugijos darbo veiklos kryptis, tikslų įgyvendinimo gaires puoselėjančias tautos tradicijas, ugdančias visuomenės dorovę, pilietiškumą, tautinio savitumą ir kultūrą. Posėdyje nutarta įkurti Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyrių, kuris rūpintųsi ir gražintų Vilniaus kraštą.

Bendru sutarimu Lietuvai pagražinti draugijos Vilniaus skyriaus Valdybos pirmininku išrinktas leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas-vaikų rašytojas Jeronimas Laucius, pirmininko pavaduotoja – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnė Jūratė Vitkutė-Paulionienė. Valdybą sudarys 11 narių, į kurių sudėtį įtraukti įvairių profesijos, kvalifikacijų, mokslo, švietimo, kultūros ir aplinkosaugos atstovai.

Bendromis pastangomis sieksime, kad Vilniaus krašte būtų kuo daugiau gražių poilsio kampelių, žalių vejų, gražiai sutvarkytų sodybų, o žmonių širdyse daugiau dvasingumo ir meilės Tėvynei, jos gamtai, istorijai, kultūrai.





Jūratė Vitkutė Paulionienė

Naujamiesčio seniūnė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.