Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Tradicinė Satkūnų seniūnijos šventė „Pabūkime kartu“

2011-06-01

Gegužės 28 –sios dienos  popietę į Satkūnus rinkosi gausus būrys žmonių. Čia vyko tradicinė teatralizuota Satkūnų seniūnijos šventė „Pabūkime kartu“.Šventę vedė įspūdingi Žagarės dvaro ponai (Žagarės kultūros centro darbuotojai, vadovė Aida Visockienė), kurių šventės vedimu ir koncertu buvo sužavėti visi šventės dalyviai. Šventėje dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas, Kaimo plėtros skyriaus vedėjas Sigitas Lelionis su žmona Rita.

Į šventę arkliu pakinkyta karieta atvyko Satkūnų dvaro savininkė ir pokylio šeimininkė ponia Regina (seniūnė Regina Butkienė) su palyda (seniūnijos darbuotojomis).

„Ačiū jums visiems už norą būti kartu, už visus metų džiaugsmus ir kartu įveiktus rūpesčius. Dėkoju jums visiems, kad visada esate šalia, prisidėdami prie turtingesnio, prasmingesnio, šviesesnio mūsų seniūnijos gyvenimo. Būkite vieningi, reikalingi ir teisingi vieni kitiems.“ – šventės atidarymo metu gausiai susirinkusius sveikino pokylio šeimininkė. Dvaro savininkė su palyda ir Žagarės dvaro ponais uždegė fakelus taip paskelbdama šventės atidarymą.

Vienus po kitų vežėjas karieta į šventę vežė svečius iš Keizerlingo dvaro (Daunoravos bendruomenės pirmininkė Alfrida Kubeckienė, seniūnaitė Nijolė Lukšienė), iš Paaudruvės dvaro (Plikiškių bendruomenės pirmininkas Vaclovas Martinaitis, Plikiškių seniūnaitis Jonas Vytautas Grubis, Pročiūnų seniūnaitė Danutė Misiuvienė), iš Komaro dvaro (Satkūnų bendruomenės pirmininkė Aldona Žaliabarštienė, Satkūnų seniūnaitė Rasa Tamulienė). Visi svečiai buvo iškilmingai priimti, išklausytos jų sveikinimo kalbos, priimtos dvaro savininkei atveštos dovanos.

Dvaro savininkė, seniūnė Regina Butkienė, savo padėkos raštais apdovanojo seniūnijos geriausius skaitytojus už norą skaityti ir tobulėti, įgyjant naujų žinių, aktyvų dalyvavimą bibliotekos veikloje: Plikiškių bibliotekos – Romualdą Makavecką ir Gabrielę Palmileraitę, Satkūnų bibliotekos – Ligitą Čekavičiūtę ir Deivydą Tamulį, Daunoravos bibliotekos – Rūtą Dailidytę ir Valeriją Paetravičienę. Padėkos raštai buvo įteikti ir kaimo naujakuriams už bendruomeniškumą, įdėjų palaikymą, iniciatyvumą, paramą bei pagalbą bendruomenėms: Antanui Paukštei iš Satkūnų kaimo, Vaivai ir Arūnui Bikauskams iš Daunoriškės kaimo, Žanetai ir Giedriui Stubailoms iš Plikiškių kaimo. Už puikų aplinkos tvarkymą padėkos raštas buvo įteiktas ir Satkūnų aštuonbučio namo gyventojams.

Po padėkų įteikimo buvo paleisti balti balandžiai kaip seniūnijos gyventojų vienybės, taikos ir gerumo simbolis.

Joniškio meno mokyklos mokytojas koncertmeisteris Modestas Jukna okardeono garsais suvirpino ne vieno šventės dalyvio širdį. Po Žagarės dvaro ponų iškilmingo koncerto vyko parodos pristatymas. Savo meno dirbinius (paveikslus, megztus kūrinius, dekupažus, sages ir papuošalus, dirbinius iš odos) eksponavo net 18 meno mylėtojų. Gataučių M.Katiliūtės pagrindinės mokyklos dešimtokų (mokytoja Nijolė Žiurlytė) piešti meno kūriniai ne tik papuošė bendruomenės salę, bet ir sudomino ne vieną parodos lankytoją. Meno dirbinius pristatė ir į lankytojų klausimus atsakinėjo Satkūnų kaimo menininkė Nijolė Žiurlytė. Seniūnijos šventės kiemelį papuošė joniškiečio Ričardo Deksnio daugiaaukščiai bokšteliai iš metalo, plastiko bei keramikos. Kiekvienas parodos lankytojas galėjo susipažinti ir balsuodamas išrinti tris gražiai tvarkomas seniūnijos sodybas iš stende eksponuojamų 25 nuotraukų. Išrintų sodybų savininkai bus apdovanoti kitos seniūnijos šventės metu. Kiemelyje savo dirbinius taip pat pristatė ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos ir užimtumo centro lankytojai su darbuotojomis.

Kiekvienas šventės dalyvis galėjo dalyvauti 6 žaidimuose: oriniu šautuvu medžiojo „Žvėris“, dėliojo kaladėles, mušinėjo kėglius, žaidė petankę, rungėsi dviejose golfo rungtyse. Plikiškių bendruomenės pirmininkas Vaclovas Martinaitis su žmona Danute parinko žaidimus ir juos pravedė, kurie buvo žaidžiami ir to meto dvaro rūmuose. Žaidimai ir rungtys buvo „poniški“ ir nesunkus, todėl panorusių dalyvauti juose buvo labai daug. Satkūnų dvaro ponia ir savininkė, seniūnė Regina Butkienė, nugalėtojus apdovanojo prizais.

Gegužinės metu visi šventės dalyviai buvo vaišinami Daunoravos bendruomenės išvirta koše ir Satkūnų bendruomenės išvirta žuviene.

Šventę vainikavo iš Vilniaus atvykę „Ugnies šokio“ fakyrai su savo įspūdinga programa ir paleisti įšventiniai fejerverkai.

Tokia graži šventė nebūtų įvykusi be seniūnijos rėmėjų: ūkininkų - Eugenijaus Sveikacko, Irenos ir Romualdo Povilaičių, Zitos ir Juozo Povilaičių, Aldonos ir Virginijaus Jarulių, Ritos ir Oto Sukarevičių, Sonatos ir Rimvydo Vasiliauskų, Alinos ir Vidmanto Garadauskų, Viktoro Pamparo, Daivos ir Audriaus Valuntonių, Ingridos ir Sigyto Lacių, Helenos ir Jono Pidkovų, Reginos ir Eugenijaus Butkų, Irenos ir Alekso Vaitkų, Vidos ir Žydrūno Utakių. Dėkojame jiems visiems. Už paramą dėkojame ir Joniškio rajono savivaldybei,individualiai įmonei „Kerdara“, Romo Karūžnos individualiai įmonei, UAB „Drąsutaičiai“, Dariaus Bučinsko individualiai įmonei, UAB „Baltijos gėrimai“ , UAB „Fortūna“ , Vidos Sveikacienės tikrąjai ūkinei bendrijai, Rimutės Abišalienės individualiai įmonei.

Satkūnų seniūnijos informacija
(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.