Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Konkursas

2011-06-14

 

Tęsdama gyventojų švietimo iniciatyvą „Operacija 2020“ ir siekdama paskatinti bendruomenes aktyviai įsitraukti, LESTO 2011 m. organizuojama seniūnijų ir/ar jų bendruomenių projektų konkursą.

 

Projekto partneriai

 

Operacija 2020“ projekto partneriai yra Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (LSSA, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Pušyno g. 7 Lekėčiai, LT- 71225, Šakių r., lssa@seniunai.lt, tel.+370 618 5 62 89).


 

Konkurso sąlygos

 

1.     Konkursą organizuoja AB LESTO, Žvejų g.14, Vilnius, įmonės kodas 302577612.

2.     Konkurso dalyviai: visos šalies seniūnijos, kurios yra narės, pagal nuolat atnaujinamą LSSA narių sąrašą, pateikiamą asociacijos puslapyje: http://www.seniunai.lt/lt/seniunijos/.

3.     Konkursui paraiškas gali teikti ir ne pati LSSA priklausanti seniūnija, o jos bendruomenė.

4.     Paraiškų teikėjai gali pretenduoti į piniginius prizus iki 5 tūkst. litų ir iki 10 tūkst. litų. Projektų konkurso prizų fondas sudaro 60 tūkst. litų.

5.     Konkurso reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos paraiškų vertinimo komisijoje, kurioje dalyvaus AB LESTO, LSSA, LR Savivaldybių seniūnų asociacijos, NVO atstovai.

6.   Konkurso paraiška, užpildyta pagal pridedamą formą, pasirašyta ir nuskenuota turi būti siunčiama elektroniniu paštu kks@lesto.lt, nesant galimybei – siunčiama paštu, adresu AB LESTO, Žvejų g. 14-118, nurodant: „Operacija 2020“ PROJEKTŲ KONKURSUI.

7. Konkurso sąlygos ir projektų paraiškos forma yra patalpinti LSSA puslapyje ir AB LESTO svetainėje.

 

 Konkurso terminai: 

1.     Konkurso paraiškos teikiamos iki 2011-10-31 17:30 val.

2.     Konkursui pateiktos paraiškos vertinamos iki 2011-11-21.

3.     Rezultatai skelbiami iki 2011-11-25.


Pagrindiniai projektų vertinimo kriterijai


 1. Tinkamas projekto aprašymas: problemos įvardijimas, sprendimo aiškumas, įgyvendinimo planas ir kalendorius, tikslus biudžetas.

 2. Nauda seniūnijai, bendruomenei, jų įtraukimo lygmuo į projekto kūrimą ir įgyvendinimą.

 3. Numatomas atsiskaitymo apie pinigų panaudojimą būdas.

Papildomi kriterijai (privalumai):

 • Skambučių iš seniūnijos gyventojų pokytis: pranešimų skaičius apie piktavališkus ar neatsakingus veiksmus su elektros tinklo įranga arba apie pavojingas situacijas.

 • Realiai paskaičiuojama nauda – išsaugotas turtas: LESTO ir seniūnijų bendradarbiavimo laikotarpiu gyventojų dėka buvo išsaugota nuo suniokojimo ar apiplėšimo elektros tinklo įranga.


Konkurso projektų specifika

 

Konkursui teikiami projektai gali būti:

 1. Praktiniai: tiesiogiai susiję su seniūnijose esančių elektros skirstomųjų tinklų modernizavimu siekiant racionaliau naudoti elektros energiją, didinti saugumą;

 2. Edukaciniai: gyventojų, ypač jaunimo švietimą ir atsakingumą skatinantys projektai, numatant informacijos sklaidą apie racionalų energetinių išteklių naudojimą ir saugų elgesį su elektra ir elektros įrenginiais. 


Projektų pavyzdžiai


Žemiau siūlomi piniginių prizų panaudojimo variantai pagal temas. Tačiau konkurso reikalavimus atitinkančios originalios projektų kūrėjų idėjos turės pranašumą prieš pateikiamus pavyzdžius.


Tema: Racionalus elektros vartojimas ir lėšų taupymas.

Galima veikla: Suvartojamos elektros energijos matuoklių įsigijimas. Elektros energijos suvartojimo auditas „prieš ir po“. Norintiems paprastai ir tiksliai sužinoti, kiek energijos sunaudojama bet kuriuo paros metu, matuoklis padės nustatyti energijos sąnaudas ir paskaičiuos suvartotos elektros energijos kainą.

Žinant elektros energijos suvartojimo kiekį ir kainą, identifikavus didžiausius elektros „rijikus”, galima priimti racionalesnius sprendimus ir elektrą naudoti taupiau. Tuo pačiu sutaupomos ir išlaidos. http://www.coolstuff.lt/blogas/elektros_energijos_matuoklis/


Galima veikla: Bendro naudojimo patalpų jutiklių, kurie automatiškai išjungia elektrą nenaudojamose patalpose, įsigijimas. Elektros energijos suvartojimo auditas „prieš ir po“.


Tema: Alternatyvios energijos naudojimas, tam reikalingų įrenginių įsigijimas

Galima veikla: Saulės elementų įsigijimas, elektros energijos gamyba. Pavieniai elementai naudojami kaip energijos šaltiniai mažiems elektroniniams prietaisams, šildymui ir kitoms reikmėms. Ir be viso to, saulės elementų pritaikymas labai platus.


Tema: Elektros tinklo ir jo įrenginių saugumas

Galima veikla: Apsaugos sistemų įsigijimas, siekiant apsaugoti elektros įrenginius nuo apgadinimų ar vagysčių.


Tema: Vartotojų skatinimas laikytis savo pareigų, reikalingų tvarkingam ir saugiam elektros tinklų ir įrenginių funkcionavimui

Galima veikla: Medžių genėjimas, jų šakų utilizavimas ar racionalus jų panaudojimas. Saugos reikalavimų laikymasis vykdant išorės remonto darbus, teritorijų, kuriose eina požeminiai elektros kabeliai, kasinėjimo darbus.


Galima veikla: Vartotojų skatinimas pastebėjus elektros tinklų ar įrenginių gedimus, pavojingas situacijas, galimas vagystes ar apgadinimus – nelikti abejingiems, būti pilietiškiems ir operatyviai pranešti apie tai trumpuoju numeriu 1802 arba anoniminių pranešimų telefonu (8 5) 25525


Bendruomenės švietimas apie saugų elgesį

Galima veikla: Teatralizuoti vaidinimai, konkursai, švietėjiškos akcijos, kūrybiniai apmokymai vaikams, šeimoms – kaip atsakingai ir saugiai vartoti elektros energiją, kokie yra pagrindiniai saugumo reikalavimai naudojant elektros prietaisus buityje, lauke, kodėl būtina išlaikyti saugų atstumą nuo elektros tinklų, kaip atpažinti ir laiku užkirsti kelią grėsmingoms situacijoms, kur kreiptis ir kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiesiems nuo elektros. Informacijos įsisavinimas galėtų būti skatinamas prizais.


Kūrybinės dirbtuvės – elektros taupymas, atsakingumo skatinimas

Galima veikla: Renginiai-akcijos, elektrą taupančių lempučių dekoravimo dirbtuvės. Gyventojai sukviečiami į „Taupios šviesos dirbtuves”, kurių metu dekoruojamos elektrą taupančios lemputės, iš jų kuriami įvairūs papuošimai, instaliacijos. Jos vėliau eksponuojamos, parduodamos aukcione ir/ar padovanojamos viešai įstaigai (mokyklai, darželiui, kultūros namams, bibliotekoms).


Galima veikla: Lipdukų, kuriais siekiama atkreipti dėmesį ir įspėti apie atsakingo elektros energijos vartojimo svarbą, kūrimas, gamyba. Kūrybingiausi sprendimai galėtų būti kabinami prie elektros įrenginių ir jungiklių visuomeninės paskirties patalpose.Daugiau informacijos:


Renata Gaudinskaitė

Socialinės atsakomybės projektų vadovė

Korporatyvinės komunikacijos skyrius


AB LESTO, Žvejų g. 14, Vilnius

Mob. +370 69 88 55 61; tel. +370 5 251 4502

renata.gaudinskaite@lesto.lt

www.lesto.lt

 

 


SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS PROJEKTO „OPERACIJA 2020 “

KONKURSO 2011 M.

PARAIŠKA
Seniūnijos / benrijos pavadinimas

 

 

Bankas, atsisk. sąskaita

 

 

Adresas

 

 

Telefonai / faksas

 

 

El. paštas

 

 

Kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

 

 

Projekto pavadinimas


Projekto įgyvendinimo vieta

 Pretenduojama į piniginį prizą iki 5 000 Lt / iki 10 000 Lt (pabraukti pasirenkamą variantą)


 1. Trumpai aprašykite savo teikiamą projektą (kokią problemą jis galėtų išspręsti, kokios naudos duoti jūsų bendruomenei, kiek apytiksliai gyventojų pajus projekto tikslų įgyvendinimus ir teikiamą naudą)


 1. Projekto tikslai (kokį poveikį siekiate padaryti ir kodėl tai svarbu Jūsų bendruomenei)


 1. Projekto eiga (kaip vykdysite projektą, kokias priemones naudosite, papasakokite, kaip darysite poveikį savo bendruomenei ir kokiomis priemonėmis skatinsite ją dalyvauti projekte)


 1. Numatomi partneriai ir jų vaidmuo projekte


 1. Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė, preliminarios veiksmų ir veiklos datos


 1. Projekto tikslinė auditorija (nurodykite, kokios jūsų bendruomenės grupės turės naudos iš jūsų projekto, preliminarų tikslinės auditorijos dydį – gyventojų, kurie aktyviai dalyvaus projekto veikloje, skaičius, bei gyventojų, kuriuos pasieks informacija apie projekto veiklą)


 1. Projekto tęstinumo ar išplėtimo galimybės (ar planuojama projektą rutulioti toliau, tolimesnės galimos šio projekto perspektyvos) 1. Bendruomenės informavimo apie projekto tikslus bei įtraukimo į vykdomą veiklą priemonės ir būdai

Antras puslapis iš 2


 1. Projekto sąmata


Visa projektui planuojamų išlaidų sąmata (eilutes pataisykite pagal savo poreikį)


I. Personalo kaštai (atlyginimai ir honorarai su mokesčiais) (maks. 20 proc.)


Atlyginimai


Honorarai


 


II. Materialių daiktų įsigijimas ir nuoma


 


 


 


III. Organizacinės išlaidos


Transportas


Vertimas


Kopijavimas


Kanceliarinės prekės


Maitinimas ir pan.


Leidyba


IV. Kitos išlaidos


Banko pavedimai


Valiutos keitimas ir pan.


 


Iš viso:Kiti projekto finansavimo šaltiniai ir sumos:

 

Lt

Iš viso:

Lt

Iš AB LESTO prašoma lėšų suma (be PVM)

Lt


Šia paraiška pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis AB LESTO.


Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama. Patvirtinu, kad mūsų seniūnija yra Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacijos narė. Gavęs AB LESTO piniginį prizą, įsipareigoju informuoti, kaip projektas vykdomas, ir pateikti projekto ataskaitas.


Seniūno arba seniūniją atstovaujančio asmens vardas, pavardė, parašas

 

Data:

 Gauta:


Suteiktas Nr.:

(pildo AB LESTO atstovas)

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.