Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Viešvilę aplankė Tauragės apskrities savivaldybių darbuotojai

2012-10-04

Š.m. spalio 3 dieną į Jurbarko rajono savivaldybės Viešvilės seniūniją susirinko Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir Tauragės rajono savivaldybių merai, administracijų direktoriai, seniūnai ir finansų skyrių vedėjai. Gausus būrys svečių dalyvavo konferencijoje ,,Tauragės apskrities seniūnijų darbo aktualijos". Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas, supažindino konferencijos dalyvius su Viešvilės seniūnijos veika ir miestelio istorija. Po Jurbarko rajono savivaldybės mero Ričardo Juškos sveikinimo, konferencijos dalyviai išklausė Lietuvos savivaldybių seniūnijų asociacijos prezidento Jono Samoškos informaciją apie Lietuvos seniūnijų Vietos savivaldos ir seniūnijų finansines problemas. Pažymėta, kad iš dalyvaujančių sueigoje daugiausia savarankiškumo sprendžiant vietos bendruomenių ir gyventojų problemas turi Tauragės rajono savivaldybės administracijos seniūnai. Seniūnijoms skiriami asignavimai, iš skirtų lėšų seniūnijos finansuoja pradinių mokyklų, bibliotekų, kultūros įstaigų, gatvių apšvietimo, pastatų šildymo, remonto, gyvenviečių tvarkymo, komunalinio ūkio, socialinės paramos, bei kitus su vietos bendruomenių poreikiais susijusius aktualius darbus. Taip pat konferencijoje pasisakė Šilalės savivaldybės mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, Pajūrio seniūnijos seniūnė Roma Noreikienė supažindino su socialinių ir kitų pašalpų mokėjimo tvarka. Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Alvidas Einikis supažindino su Pagėgių savivaldybės veikla. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos direktorius Petras Gestautas supažindino su kitų rajonų gerąją seniūnijų veikla. Po konferencijos svečiai susipažino su Viešvilės gamtiniu maršrutu, o Viešvilės seniūnas V. Kucinas visus pavaišino skania Viešvilės seniūno žuviene. Konferencijos apibendrinimas baigėsi Jurbarkų seniūnijoje, Angelės ir Vytauto Giedraičių įmonės patalpose.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.