Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Rezultatų sieks bendradarbiaujant

2013-01-25

Sausio 22 d. Mažonuose (Tauragės r. sav.) Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo (toliau - VVGT) valdybos pirmininkė Janina Augustinavičienė ir nariai Sigitas Stonys, Raimonda Damulienė, Alvyda Kazakevičiūtė, Povilas Zaveckas susitiko su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos (toliau - LSSA) prezidentu Jonu Samoška. Susitikime dalyvavo ir Tauragės r. VVG pirmininkė Nijolė Tirevičienė.

J. Samoška, Tauragės r. savivaldybės Mažonų seniūnijos seniūnas, yra ir Tauragės r. VVG valdybos narys bei Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia" valdybos narys, todėl betarpiška diskusija užsimezgė dar nespėjus susėsti. Vietos veiklos grupių nariais yra nemažai kaimiškųjų teritorijų seniūnų, kurie kartu su bendruomenėmis ir verslo atstovais sprendžia vietos problemas. Abi šalys diskutuodamos atrado bendrų tikslų, problemų. Susitelkus būtų greičiau įgyvendinti tkslai, daugiau išsprestų problemų. LSSA, jungianti daugiau kaip 500 seniūnijų, ir VVGT, vienijanti 51 vietos veiklos grupę, bendradarbiaudamos gali pasiekti geresnių ir daugiau rezultatų gerinant gyvenimo kokybę kaimiškosiose teritorijose.

Susitikimo rezultatas - VVGT ir LSSA vadovai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje abi šalys įsipareigojo stiprinant vietos valdžios, bendruomenių ir verslo atstovų, esančių kaimo teritorijose, savitarpio partnerystę, rengti bendrus kaimo plėtros projektus, keistis informacija, skatinti abiejų asociacijų narius aktyviau dalyvauti kaimo plėtros investiciniuose ir kituose projektuose.


Alvyda Kazakevičiūtė, Trakų krašto VVG pirmininkė

LSSA prezidentas J. Samoška ir VVGT pirmininkė pasirašo bendradarbiavimo sutartį

S.Stonio nuotrauka.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.