Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

2012 metų veikos ataskaita

2013-02-06
 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

RĖKYVOS SENIŪNIJA

 

2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA


2013-02-01 Nr. V1-2

Šiauliai


 1. BENDROJI DALIS


Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūrinis teritorinis padalinys, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Rėkyvos seniūnijoje dirba valstybės karjeros tarnautoja seniūnė Vaida Čelkienė ir pakaitinė valstybės tarnautoja vyresnioji specialistė Indrė Munčelevičiutė.

Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha.

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų skaičius:


Gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą pagal amžiaus tarpsnius

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Vaikai iki 18 metų

835

370

827

Nuo 18 metų iki 65 metų

2728

2991

2677

Daugiau kaip 65 metų

547

560

568

Iš viso

4110

3921

4072


Per 1000 gyventojų gyvenamąją vietą deklaravę kitoje vietovėje.

 

Seniūnijoje

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Gauta raštų

328

276

254

Išsiųsta raštų

264

360

381

Išduotos pažymos apie šeimos sudėtį

41

57

46

Suorganizuota susirinkimų

24

25

20

Suorganizuota sueigų su seniūnaičiais

4

4

5

Atlikta notarinių veiksmų

11

25

13


 1. GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS


Seniūnijoje tvarkomi priskirtos teritorijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys, kurie perduodami Gyventojų registrui, priimamos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinamas jų pildymo teisingumas, priimamas sprendimas dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo, kaupiamos ir saugomos seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaracijos, tikrinami pateikti dokumentai dėl užsienio piliečių laikinojo gyvenamosios vietos deklaravimo, išduodamos pažymos, teikiama gyvenamosios patalpos savininkui informacija apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jam nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teise priklausančioje patalpoje.

Pagal duomenis iš Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos Gyventojų registro:

Rėkyvos seniūnijoje

2010 m.

2011 m.

2012 m.

Deklaravo gyvenamąją vietą

231

316

426

Deklaravo išvykimą į užsienį

98

80

83

Išduota pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą

352

431

403

Išduota gyvenamųjų patalpų savininkams pažymų apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą jų valdoje

26

46

36

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų naikinimo

31

15

28

Kreiptasi dėl deklaravimo duomenų pakeitimo

10

169

150

Priimta sprendimų dėl deklaravimo duomenų panaikinimo ir pakeitimo

42

183

178

Įtraukta gyventojų jų prašymu į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

67

47

11

Išduota pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

65

4

22


 1. SOCIALINĖ SRITIS


Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje deklaruota 10 šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų ir gauna išmokas vaikams pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą. Šiose šeimose auga 31 nepilnametis vaikas. Taip pat deklaruota 119 asmenų iš 77 šeimų, šiuo metu gaunančių socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktais duomenimis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje gyvenančiose šeimose gyvena globojamų (rūpinamų) 10 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji (nuolatinė) globa (rūpyba) šeimoje, 4 vaikai, kuriems nustatyta laikinoji (nuolatinė) globa šeimynoje, laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatyta 5 vaikams, 6 socialinės rizikos šeimose auga 14 nepilnamečių vaikų.

Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 8 policiją dominantys rizikos grupės vaikai ir 1 vaikas, įtrauktas į profilaktinę įskaitą, kuriems buvo pritaikyta kardomoji priemonė.

VšĮ Rėkyvos ambulatorijos pateiktais duomenis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje yra 139 neįgalūs suaugusieji asmenys ir 17 neįgalių vaikų. Specialiuosius nuolatinės slaugos poreikius turi 26 suaugusieji, vaikų nėra.

Rėkyvos progimnazijos pateiktais duomenis, mokykloje mokosi 188 mokiniai, iš jų 85 berniukai ir 103 mergaitės. Iš visų mokinių 44 yra socialiai remtini vaikai, 4 globojami vaikai, 2 rizikos grupės vaikai, 32 vaikai, gyvenantys tik su vienu iš tėvų, 4 nepilnamečiai vaikai, kurių abu tėvai išvykę dirbti į kitas užsienio valstybes, ir 13 vaikų, kurių vienas iš tėvų išvykęs dirbti į kitas užsienio valstybes.

Įvairiais socialiniais klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Šiaulių miesto socialinių paslaugų centro socialine darbuotoja, dirbančia su socialinės rizikos šeimomis, VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija, ugdymo įstaigomis, Šiaulių miesto PK Pietinės policijos nuovada. Su minėtomis įstaigomis buvo organizuojami įvairūs informaciniai, prevenciniai, kultūriniai renginiai.

Dalyvauta 5 seniūnaičių surengtose sueigose, kuriose buvo svarstomi klausimai dėl seniūnijos veiklos, aptarti klausimai, susiję su vietos gyventojais.


 1. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS


Iš Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Rėkyvos seniūnijai buvo skirta 20 tūkst. Lt. Šios lėšos buvo panaudotos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje želdinių, želdynų priežiūros darbams organizuoti, želdynams atnaujinti, kalėdinei eglei pastatyti. Pasirašyti visų darbų suderinimo aktai.


 1. KELIŲ PRIEŽIŪRA


Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje kelių, turinčių žvyruotą dangą, ilgis siekia apie 4 km. Gegužės-lapkričio mėnesiais buvo lyginamos Žaliasodžių, Spyglių ir Vyturių gatvės, SB „Svajonė" gatvės, tai yra, įvažiavimai į sodų bendrijas, už 2 736 Lt. Užtaisytos 201 m2 ploto asfaltbetonio duobės už 13 526 Lt. Atlikti autobusų įvažos į Vyturių g. dangos remonto darbai: užpilta skalda 16 m3 ploto už 1 355 Lt. Atliktas tilto į Rėkyvos ežerą remontas už 70 Lt. Įrengti 2 vnt. suoliukų Piktmiškio, Vyturių autobusų stotelėse už 300 Lt. Atliktas 2 vnt. suoliukų remontas Klevo ir Berželio autobusų stotelėse už 270 Lt. Atliktas horizontalusis pėsčiųjų perėjų ženklinimas už 759,63 Lt. Įrengta nuoroda į Savarankiško gyvenimo namus Energetikų gatvėje už 452,24 Lt.


 1. ATLIKTOS PASLAUGOS

 

Paslaugos pavadinimas

Apimtys

Suma , Lt.

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies valymas žiemą

85844 m2

17949,98

Mechanizuotas gatvių važiuojamosios dalies barstymas šlapiųjų druskų mišiniu

85844 m2

45797,77

Rankinis šaligatvių, takų valymas žiemą

1034 m2

2156,10

Mechanizuotas šaligatvių, takų valymas žiemą

21475 m2

5970,05

Rankinis visuomeninio transporto sustojimo aikštelės važiuojamosios dalies (įvažos) valymas

4230 m2

11195,96

Rankinis šaligatvių, takų valymas vasarą

2621 m2

1166,87

Žolės pjovimas

414314 m2

29457,73

Sosnovskio barščių tvarkymas

1000 m2

268,60

Nelegalių sąvartynų tvarkymas

116 t

19919,52

Šakų išvežimas

21 t

3811,50

Lapų išvežimas

78 t

8022,30

Žolės išvežimas

98 t

8908,20

 

Gerinant Rėkyvos seniūnijos įvaizdį ir platinant informaciją, buvo išplatinti 35 informaciniai pranešimai interneto svetainėje www.seniunai.lt. Per Šiaulių apskrities televiziją tris kartus buvo rodomas informacinis filmas apie projektinę veiklą Rėkyvoje.

Gerinant seniūnijos gyventojams teikiamų paslaugų kokybę, buvo organizuoti visuotiniai susirinkimai su vietos gyventojais įvairių paslaugų teikimo klausimais.

Bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus atstovais, kūno kultūros „Atžalynas" sporto mokyklos atstovais, buvo organizuoti 4 susirinkimai dėl Rėkyvos ežero pakrančių pritaikymo aktyviam gyventojų užimtumui.

Gerinant seniūnijos gyventojų bei jaunimo laisvalaikio kokybę, buvo suorganizuoti 6 renginiai. Parengti 2 projektai, kuriems įgyvendinti gauta Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo spec. programos lėšų. Projektai orientuoti į 2013 sveikatingumo metus.

Bendradarbiaujant su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šiaulių apskrities VPK ir Šiaulių miesto PK, surengti 2 susirinkimai su vietos gyventojais, organizuoti 2 reidai. Parengtas Prevencinių priemonių viešosios tvarkos problemoms spręsti Rėkyvos seniūnijoje 2013 metų planas. Bendradarbiaujant su Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedros studentais ir dėstytojais, organizuoti susitikimai dėl studentų praktikos atlikimo galimybių Rėkyvoje. 10 studentų atlikdami praktiką tvarkė Rėkyvos seniūnijos Centro seniūnaitijos viešąsias erdves.

Aktyviai dalyvauta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje. Bendradarbiauta su Akmenės seniūnija, Šiaulių rajono Meškuičių seniūnija. Dalyvauta dviejuose vizituose į LLSA seniūnijas (Bubių ir Naujosios Akmenės) dėl Šiaulių apskrities seniūnijų veiklos.

 

VI. RĖKYVOS SENIŪNIJOS TVARKYTI PLOTAI


Dalyvauta viešųjų darbų programoje. Seniūnijoje įdarbinti viešuosius darbus dirbantys 42 darbuotojai, kurie tvarkė Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamąją teritoriją. Buvo vykdoma ši veikla:

 • seniūnijos patalpų tvarkymas (87 m2);

 • pėsčiųjų takų priežiūra (4 vnt.);

 • antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra (7 vnt.);

 • garažo durų remontas (3 vnt.);

 • tilto dažymas (500 m2);

 • suolų dažymas (20vnt.);

 • automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra (3 vnt.);

 • Rėkyvos ežero pakrantės nuo Savarankiško gyvenimo namų iki Kairaičio akmens priežiūra (19000 m2);

 • miško ploto prie Rėkyvos ežero priežiūra (26000 m2);

 • Rėkyvos parko teritorijos priežiūra (50000 m2);

 • vaikų žaidimų aikštelės „Zuikinė" šienavimas, šiukšlių rinkimas (5000 m2);

 • dviračių tako priežiūra (15755 m2);

 • šaligatvio (plytelių) priežiūra (434 m2);

 • želdynų (vejos) šiukšlių rinkimas (100889 m2);

 • želdynų (krūmų) šalinimas (700 m2);

 • autobusų stotelių priežiūra (18 vnt.);

 • autobusų stotelių (aikštelė / asfaltas) priežiūra (465 m2);

 • Lingailių g. šiukšlių rinkimas (7372 m2);

 • Bačiūnų g. pliažo priežiūra (28000 m2);

 • ploto Poilsio g. nuo Bačiūnų g. iki bažnyčios šienavimas, šiukšlių rinkimas (4950 m2);

 • ploto Poilsio g. tarp Žvejų užeigos ir Jachtų klubo tvoros šienavimas, šiukšlių rinkimas (3200 m2);

 • Mechanikų g. priežiūra (1000 m2);

 • Pirties g. priežiūra (2000 m2);

 • Energetikų g. priežiūra (3000 m2);

 • Energetikų g. nuo 4 namo iki Pirties g. priežiūra (4205 m2);

 • Šviesos g. priežiūra (1000 m2);

 • Vyturių g. iki geležinkelio priežiūra (21557 m2);

 • Vyturių g. už geležinkelio iki miesto ribos priežiūra (30000 m2);

 • Pakapės g. priežiūra (500 m2);

 • Rėkyvos parko vaikų žaidimų aikštelės priežiūra (1 vnt.).

7 asmenys, siųsti iš Šiaulių apskrities Vyriausiojo policijos komisariato, atliko nemokamus ir neatlygintinus darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje. Organizuota bendro naudojimo žaliųjų plotų, želdinių, gėlynų, parkų, neveikiančių kapinaičių Bačiūnų gatvėje, pliažų, gatvių, pėsčiųjų takų, antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelių priežiūra.

Teritorijos tvarkymo ir kelių priežiūros klausimais bendradarbiauta su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriumi, AB „Šiaulių plentas", AB „Specializuotas transportas", UAB „Šiaulių apželdinimas" ir kt.


 1. SOCIALINIAI PARTNERIAI


Per 2012 metus bendradarbiauta su socialiniais partneriais.

Bendradarbiaujant su Rėkyvos seniūnijos bendruomene „Rėkyjava", buvo organizuoti renginiai ir talkos.

Bendradarbiaujant su jaunimo organizacija „Ersas", buvo organizuojami renginiai ir talkos.

Bendradarbiaujant su Rėkyvos progimnazija, buvo organizuoti renginiai: „Žalioji mugė", visuomeniniai renginiai, skirti moksleivių saviraiškai, kultūrai ir sportui ugdyti.

Bendradarbiaujant su lopšeliu-darželiu „Bangelė", siekta glaudaus bendravimo, tarpusavio supratimo, bendrų idėjų sumanymo ir įgyvendinimo, bendros veiklos vykdymo, tobulinimo. „Bangelė" dalyvavo visuose Rėkyvos seniūnijos organizuojamuose susirinkimuose ir renginiuose (eglutės įžiebimo šventėje, renginyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti, ir kt.).

Sprendžiant seniūnijos gyventojų sveikatos klausimus, glaudžiai bendradarbiauta su VšĮ Šiaulių centro poliklinikos Rėkyvos ambulatorija.

Daugiabučių namų savininkų bendrijoms organizuoti susirinkimai, kurių metu buvo viešinama informacija aktualiais klausimais, skatinamos daugiabučių namų savininkų bendrijos dalyvauti konkurse-akcijoje „Už žydintį ir švarų Saulės miestą 2012".

Su Šiaulių universiteto Aplinkotyros katedra bendradarbiauta vykdant Šiaulių universiteto bakalauro studijų programą „Dekoratyvioji želdininkystė", dešimt studentų atliko praktiką, kurios metu buvo atnaujinti gėlynai Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje.

Bendradarbiauta su Šiaulių universiteto botanikos sodu. Botanikos sodas per „Žaliąją mugę 2012" įsteigė prizus ekologiškiausiems mugės dalyviams (10 vnt. augalų, užaugintų Botanikos sode).

Bendradarbiauta su Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių miesto PK PPN sprendžiant Rėkyvos seniūnijos bendruomenei aktualius klausimus, susijusius su saugios aplinkos kūrimu. Organizuotos atšvaitų dalijimo akcijos Vyturių gatvėje. Bendruomenės pareigūnai dalyvavo vietos bendruomenės tarybos ir sodininkų bendrijų susirinkimuose. Nemokamus viešuosius darbus Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamojoje teritorijoje atliko Šiaulių apskrities VPK siunčiami asmenys. Per 2012 metus „Saugios kaimynystės" teritorija įsteigta SB „Gintaras".

Bendradarbiavimas su AB „Rėkyva": dalyvauta Rėkyvos aplinkos apsaugos problemoms spręsti darbo grupės veikloje, atnaujinti gėlynai Rėkyvos mikrorajone, paramos būdu įsigyti dažai tiltui į Rėkyvos ežerą ir Rėkyvos paplūdimio suolams atnaujinti. Seniūnijos prašymu bendradarbiauta valant nuo takų sniegą žiemą, organizuojant aplinkos švarinimo talkas pavasarį.

Įgyvendintas projektas „Vartokime atsakingai". AB „Lesto" 2012 m. rugsėjo mėn. pakeitė seno tipo kompleksinę transformatorinę į naują modulinę MT-134 su nauja įranga ir 400 kVA galios transformatoriumi. SB „Užuovėja" gyventojams elektros energijai tiekti nutiestas kabelinis tinklas (2,44 km) su apskaitų spintomis prie sklypų ribos. Demontuotos avarinės būklės oro linijos. Spalio mėn. demontuota avarinės būklės oro linija (iš TR-147), kuria buvo tiekiama elektros energija SB „Rūta" gyventojams. Sodininkų bendrijos gyventojams elektros energijai tiekti įrengtas naujas, patikimas kabelinis tinklas (5,0 km) su apskaitų spintomis prie sklypų ribos. Tinklas prijungtas prie naujai pastatytos MT-428 su 250 kVA galios transformatoriumi. Gruodžio mėn. buvo remontuojamas SB „Gintaras" kabelinis tinklas. Sodininkų bendrijoje 18 gyventojų elektros energijai tiekti įrengti nauji požeminiai kabeliai (405 m), sklypų ribose pastatytos elektros apskaitos spintos.

Bendradarbiauta su AB „LBĮ" atnaujinant koplytstulpį Bačiūnų gatvėje O. Truchanui atminti.

Bendradarbiaujant su UAB „Limega", buvo atnaujintas paplūdimio tinklinio aikštelės smėlis, vaikų žaidimų dėžių smėlis paplūdimyje.

Bendradarbiauta su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Savivaldybės skyriais pagal kompetenciją ir su kitomis institucijomis.


 1. TALKOS


Rėkyvos gyvenvietės teritorijoje organizuota pavasario talka „Darom 2012". Centro seniūnaitijoje talkos metu buvo tvarkomi miško plotai prie Rėkyvos ežero. Talkoje dalyvavo Rėkyvos progimnazijos bendruomenė ir vietos bendruomenės nariai. Bačiūnų seniūnaitijoje buvo tvarkomi Bačiūnų paplūdimio bendro naudojimo plotai. Talkoje dalyvavo vietos gyventojai. Vyturių seniūnaitijoje buvo tvarkomi bendro naudojimo plotai Vyturių gatvėje. Talkoje dalyvavo seniūnaitijos gyventojai.


 1. SPORTAS IR KULTŪRA


Gerinant gyventojų laisvalaikio kokybę, seniūnijai svarbūs vietos gyventojų kultūros ir sporto renginiai.

Dalyvauta birželio 16 d. Šiaulių miesto seniūnijų ir mikrorajonų sporto žaidynėse. Rėkyvos seniūnijai atstovavo šaškių, šachmatų, smiginio, futbolo, krepšinio, stalo teniso mėgėjai. Šaškių, šachmatų, smiginio ir krepšinio komandos tapo nugalėtojomis. Šioms komandoms buvo suteikta teisė atstovauti miestui Jonavoje, kur vyko Lietuvos seniūnijų sporto žaidynės. Liepos 7 d. prie Rėkyvos ežero vyko 5-osios TAFISA pasaulio sportas visiems žaidynės „Šiauliai 2012". Rugsėjo 7 d. Rėkyvoje organizuotas piligrimų sutikimas. Rugsėjo 16 d. organizuota tradicinė šventė „Žalioji mugė". Gruodžio 7 d. Centro seniūnaitijoje prie Rėkyvos kultūros namų vyko kalėdinės eglės įžiebimo šventė.

Buvo viešinama informacija apie seniūnijos veiklą Šiaulių apskrities seniūnijose, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje, interneto svetainėje http://www.seniunai.lt/, per visuomenės informavimo priemones.
Seniūnė Vaida Čelkienė

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.