Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

2012 m. veiklos ataskaita

2013-02-19

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MEDELYNO SENIŪNIJOS


2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

2013-02-13

Šiauliai


       1. Medelyno seniūnija, vykdydama savo veiklą, įstatymų nustatyta tvarka teikia gyventojams viešojo administravimo paslaugas:

1.1. Organizavo seniūnijos darbą, atitinkantį Vietos savivaldos, Viešojo administravimo bei kituose įstatymuose nurodytus reikalavimus. Teikė pasiūlymus Savivaldybės padaliniams dėl infrastruktūros gerinimo, aplinkosaugos bei sanitarinių reikalavimų, įsisavino teritorijų priežiūrai skirtas lėšas.

1.2. 2012 metais Seniūnijai valstybinės žemės laisvųjų plotų, t.y. žaliųjų plotų, gėlynų, medžių priežiūrai bei kt. aplinkos tvarkymo darbams buvo skirta 17 tūkst. Lt.

1.2.1. Medžių pjovimui, genėjimui, krūmų kirtimui išleista - 9779,37 Lt. (Apželd.)

1.2.2. Žolės pjovimui ir išvežimui išleista - 5393 (Palangos - Karklų ir Gelež. g. (Apželd.)

1.2.3. Medelių pirkimas - 490,9 Lt. (230 egl.,70 puš.,- Skroblų g., 30 šerm., 14 gud. Šaltalankių g.), viso 2012 m. pasodinta 344 medeliai, (2011 m. nupirkta ir pasodinta 60 šerm., 20 gud., 10 egl.) tai per du metus seniūnijos teritorijoje pasodinome 434 medelius.

1.2.4. Už Kalėdinės eglės puošimą apmokėta - 984,01 Lt.


         2. Veiklos analizė teikiant administravimo paslaugas.

2.1. Seniūnijos gyventojų konsultavimas įvairiais Savivaldybės bei kitų valstybės institucijų veiklos klausimais.

2.2. Priimti nagrinėti gyventojų prašymai ir pasiūlymai - 17;

2.3 Gauti ir nagrinėti gyventojų žodiniai prašymai bei pasiūlymai - 42;

2.4. Seniūnijos gyventojams išduotos pažymos apie šeimos sudėtį - 49;

2.5. Seniūnijos gyventojams atlikti notariniai veiksmai - 7;

2.6. Pagal gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkciją seniūnijos gyventojams atlikta:

- atvykimo deklaracijos - 253;

- išvykimo deklaracijos - 65;

- pažymos apie deklaruojamą gyvenamąją vietą - 434;

- sprendimai dėl deklaravimo duomenų keitimo - 39;

- prašymai įtraukti į GVNA apskaitą (dekl. prie saviv.) - 27;

        3. Surašyti reikalavimai, protokolai, šaukimai dėl žaliųjų plotų niokojimo, transporto priemonių laikymo, gyvūnų laikymo taisyklių pažeidimo ir kt. - 15.

 

        4. 2013.01.01. Medelyno seniūnijoje deklaravo gyvenamąją vietą 7008 gyv.

iki 18 metų - 1317 gyv.

nuo 18 iki 65 metų - 4699 gyv.

virš 65 metų- 992 gyv.

        5. Praėjusiais metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerija per savivaldybes skyrė 6 mln. litų miestų ir rajonų gyventojų bendruomenių poreikiams tenkinti. Šiaulių miesto savivaldybei buvo skirta virš 340 000 Lt. Ši suma buvo padalinta seniūnijoms ir 5 bendruomenėms. Medelyno seniūnijos vietos bendruomenei skirta 35 525 Lt. Šioms lėšoms panaudoti buvo sukurta Vietos bendruomenės taryba, jungianti visas seniūnijos teritorijoje esančias visuomenines organizacijas. Medelyno VBT sudaro Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenės, daugiabučių namų bendrijos, sodininkų bendrijos, progimnazijos tarybos, vaikų darželio tarybos, Šiaulių miesto jaunimo reikalų tarybos, keturi seniūnaičiai ir savivaldybės atstovas (seniūnijos vyresnioji specialistė), viso 10 atstovų . Tarybos pirmininku išrinktas Genadijus Zibulskis - Sodo - Birutės kvartalo seniūnaitis. Tarybos posėdžiuose po ilgų diskusijų buvo nutarta gautas lėšas panaudoti šiems darbams atlikti:

- iškilios perėjos įrengimas Birutės g. ties Medelyno progimnazija; -metalinės - skydinės tvoros pirkimas ir montavimas 125 m. (darželio teritorija);

    • smėlio dangos tinklinio aikštelės įrengimas;

    • prožektoriaus ir vaizdo kameros ant metalinės konstrukcijos montavimas ir pastatymas;

    • keturių medžių nupjovimas ir 10 atsodinimas;

    • trijų betoninių šiukšliadėžių pirkimas;

    • 2 krepšinio lentos su lankais bei tinkleliais.


       2012 m. buvo įdarbinti viešuosius darbus atlikti 28 asmenys. Vienas iš pagrindinių jų atliekamų darbų tai žaliųjų plotų priežiūra (žolės pjovimas bei grėbimas, lapų grėbimas, krūmokšnių kirtimas). Pjauname žolę apie 11 ha plote vietomis 2, o kai kuriuos plotus ir 3-4 kartus per metus. Iš gautų naudotų šaligatvio plytelių užbaigėme kloti pėsčiųjų taką nuo Ukmergės 2- jų akligatvių iki liepto per Vijolę, t.y. apie 80 metrų.

        Įrengėme tris gėlynus, pastatėme du informacinius stendus.

       Seniūnijos teritorijoje yra daug tuščių, neprižiūrimų sklypų. Taip pat turime nemažai tuščių, negyvenamų namų. Šeimininkai išvykę į užsienį arba gyvena kitur. Kas metai tenka rašyti laiškus, raginti susitvarkyti nuosavą žemę. Dalis jų atvyksta, nušienauja, iškerta krūmus. Bet lieka daug neprižiūrimų sklypų, nes neturime galimybių surasti šeimininkus.

        2012 m. sutvarkėme du apleistus plotus, t.y. prie Palangos ir Karklų g. (apie 2 ha) bei prie Geležinkelio g. tarp progimnazijos aikštyno ir geležinkelio bėgių. Žolė buvo kelis metus nepjauta, teko samdyti techniką iš UAB ,,Šiaulių apželdinimas". Šiais metais bandysime savomis jėgomis prižiūrėti šias pievas, priklausys kiek gausime benzino žoliapjovėms.

       Praėjusiais metais daug emocijų sukėlė gyventojų savavališkas medžių genėjimas, nupjaunant viršūnes. Aplinkos apsaugos inspektoriai už tokius medžių žalojimus surašė pažeidimo protokolus ir paskyrė tūkstantines baudas. Todėl prašau visų savavališkai tokių darbų nedarykite. Savivaldybėje dirba specialistai, kurie apžiūri medžius ir nusprendžia ar reikia genėti, ar reikia pjauti. Gavę leidimus mes kreipiamės į UAB ,,Šiaulių apželdinimą", nes tik jie turi teisę vykdyti šiuos darbus.

        Seniūnijos teritorijoje įrengtos trys antrinių žaliavų rūšiavimo aikštelės, Geležinkelio, Birutės ir Marijampolės gatvėse. Skelbiami stambiagabaritinių atliekų, buitinės technikos surinkimo grafikai, galima patiems vežti į Kairių sąvartyną. Žinoma teršti aplinką, kurioje patys gyvename, lengviausia. Sutvarkėme aikštelių aplinką, užsėjome žolę, aptvėrėme, pasodinome pušaičių ir eglaičių. Praėjo vos kelios savaitės ir ant naujai pasėto žolyno ir pasodintų medelių sumestos įvairios atliekos, padangos, žolynas suniokotas, medeliai nulaužti.

        Geležinkelio g. prie konteinerių aikštelės, mūsų prašymu, ŠRATC įrengė vaizdo kamerą, tačiau neišsprendžia, kaip iš jos išimti filmuotą medžiagą. Po kelių pokalbių su ŠRATC vadovais sutarta, kad bus įmontuota internetinė prieiga ir galėsime kas rytą peržiūrėti filmuotą medžiagą, nustatyti pažeidėjus. Iki šiol tai ir liko pažadais. Dar gražiau, pagal sutarimą šalia gyvenančiai buto savininkei ŠRATC turėjo mokėti mokestį už naudojamą elektrą, bet du mėnesius nemokant, šeimininkė kamerą atjungė.

Jau antri metai gyventojai laukia žaliųjų konteinerių, kurie iki šiol sandėliuojami Kairiuose. Gyventojai krauna žaliąsias atliekas į buitinius konteinerius, o ŠRATC skambina varpais, kad nebėra kur dėti atliekų.

         Praėjusiais metais pakeistas 14 autobuso maršrutas. Dabar jis važiuoja Birutės gatve iki Skroblų g. Anksčiau važiuodavo kaip ir 4 bei 4a į V. Bielskio g. žiedą.

         2012 metais sukurtas Seniūnijos internetinis tinklapis, kuriame spausdinsime Seniūnijos bei kitų institucijų gyventojams aktualią informaciją. Jei turite pasiūlymų dėl informacijos patalpinimo šiame puslapyje, prašome užeiti į seniūniją. Kaip rasti seniūnijos internetinį puslapį yra du būdai,t.y. per Savivaldybės tinklapį arba per Seniūnijų asociacijos tinklapį.

         Seniūnija su Medelyno progimnaziją pasirašė sutartį dalyvauti projekte "Švari ir saugi žemė vaikams". Dalyvausime akcijoje, skirtoje tvarkyti mikrorajono aplinką. ( Kaip sakoma, tėvai šiukšlins, o vaikai stengsis švarą palaikyti).

Žinoma yra ir daugiau aktualių problemų: tai Palangos g. sujungimas, Marijampolės g. šaligatvio įrengimas, Miško ir Palangos g. tarp Marijampolės ir Geležinkelio gatvių apšvietimo įrengimas. Turime problemų ir dėl gatvių valymo žiemos metu, dėl greideriavimo šiltuoju metų laiku. Tikimės, kad gausime lėšų šiais metai mechanizuotai išvalyti lietaus nuotekų kanalą nuo Sodo g. iki Klaipėdos g.

         Šiais metais per Miesto infrastruktūros skyrių seniūnijai skirtus 20 tūkst. Lt. aplinkos tvarkymui paskirstėme sekančiai.

1. medžių genėjimui - 5000 Lt.

2. gėlynų atstatymas, juodžemio pirkimas, gėlių atsodinimas - 2500 Lt.

3. avarinių medžių pjovimas - 4000 Lt.

4. krūmų kirtimas ir išvežimas - 2000 Lt.

5.žolių, lapų, šiukšlių bei sąšlavų išvežimas - 3500 Lt.

6. Kalėdinės eglės papuošimas, apšvietimas ir nupuošimas - 1000 Lt.

7. kiti nenumatyti darbai - 2000 Lt.


         Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais, tikimasi gauti iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų bendruomenėms. Jei lėšas miesto savivaldybė skirstys tokia pat metodika, kaip ir pernai, tai turėtume gauti vėl apie 35,5 tūkst. Lt. Kur juos panaudosime, spręsime su VBT nariais. Dėl lėšų panaudojimo kviečiu savo nuomonę pareikšti ir seniūnijos gyventojus. Kai bus gauta tiksli suma, mes ją paskelbsime seniūnijos internetiniame puslapyje ir manau savivaldybės tinklapyje bei miesto laikraštyje.

        Šiais metais Savivaldybė skyrė 19,5 tūkst Lt. tikslines lėšas už kurias įrengsime progimnazijos pusrūsyje patalpas darbininkams, dirbantiems viešuosius darbus. Iki šiol glaudėmės mokinių rūbinių patalpose. Šiemet paraišką padavėme 30 darbininkų. Taip pat nuo šių metų Seniūnijoje visuomenei naudingą veiklą atlieka asmenys, gaunantys socialines pašalpas (po 40 val. per mėn. dirbant 4 val per dieną) bei siųsti policijos atidirbti už administracines baudas. Tuo savo ataskaitinį pranešimą baigių. Prašome jei kas turite man klausimų, tuo pačiu ir miesto vadovams, policijos v-kui bei čia dalyvaujantiems savivaldybės skyrių vedėjams.

                                                                                                                                                Seniūnas Vaclovas Kardašius

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.