Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

2013m. veiklos planas

2013-02-19

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2013 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. A-1417ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MEDELYNO SENIŪNIJOS

2013 METŲ VEIKLOS PLANASEil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės detalūs planuojami darbai

Asignavimai

1.

Dalyvauti viešųjų darbų programoje

30 žmonių įdarbinimas teritorijoms tvarkyti:

- reguliari teritorijos priežiūra, šiukšlių rinkimas 27 ha plote;

- žaliųjų plotų šienavimas 11 ha plote (du, tris kartus per sezoną);

- Vijolės upelio ir centrinių lietaus nuotekų kanalų šlaitų šienavimas;

- sniego valymas nuo pėsčiųjų takų (žiemos periodu);

- krūmų kirtimas iš centrinių lietaus nuotekų kanalų ir laisvų sklypų;

- gėlynų priežiūra - 5 vnt.;

- kiti darbai.

 

Savivaldybės lėšos

40 proc.

Darbo biržos lėšos

60 proc.

2.

Dalyvauti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai programoje

Pagal gautas rekomendacijas iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių žmonių, gaunančių socialines išmokas, įdarbinimas.

Nėra

3.

Dalyvauti miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programoje

Sanitarinis valymas:

- šiukšlių išvežimas iš atvirų sukaupimo vietų;

- medžių tvarkymas;

- krūmų šalinimas;

- vienmečių gėlių gėlynuose atnaujinimas;

- kiti nenumatyti darbai.

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos Medelyno seniūnijai skirtos lėšos

4.

Dalyvauti Savivaldybės vietos kelių (gatvių) tiesimo, tvarkymo (remonto), priežiūros ir plėtros 2013 m. programoje

Gatvių ženklinimas, duobių remontas, gatvių greideriavimas ir gatvių priežiūra žiemos laikotarpiu.

Kelių priežiūros tikslams skirti asignavimai

5.

Dalyvauti gamtos apsaugos programoje

Lietaus nuotekų centrinių kanalų valymas.
Aplinkos apsaugos rėmimo spec.programos lėšos

6.

Dalyvauti kūno kultūros ir sporto plėtros programoje

Dalyvauti seniūnijų žaidynėse ,,Sportas visiems".


Kūno kultūros ir sporto plėtros programos lėšos

7.

Dalyvauti vietos bendruomenės savivaldos 2013 m. programoje

Sudaryti VBT ir administruoti bendruomenei skirtas lėšas.


Vietos bendruomenei skirtos lėšos

8.

Kurti seniūjos teigiamą įvaizdį

Informacijos interneto tinklalapyje http://www.siauliai.lt/ viešinimas. Dalyvavimas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos veikloje ir projektuose. Bendradarbiavimas su kitomis seniūnijomis.

Nėra

LSSA lėšos

9.

Teikti gyventojam reikiamą informaciją, susijusia su seniūnijos veikla

Visuotinio gyventojų susirinkimo dėl informacijos apie darbo veiklą 2012 m.organizavimas. Dalyvavimas seniūnaičių sueigose. Dalyvavimas įvairiuose susirinkimuose, darbo grupėse, kurios sprendžiami Medelyno seniūnijos aptarnaujamos teritorijos klausimai.

Nėra

10.

Vykdyti prevencinę veiklą

Visuomenės skatinimas dalyvauti aplinkos apsaugos procesuosekuriant saugią aplinką:

- dalyvauti reiduose prieš gaisrus;;

- bendradarbiauti su Šiaulių miesto PK Centro nuovada.


Nėra

11.

Vykdyti pavestas funkcijas

Vadovavimaisi Medelyno seniūnijos nuostatais
Nėra

 

 

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.