Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija naujus metus pasitiko sustiprėjusi

2014-01-08

Prieš metus Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija (toliau – LSSA) pradėjusi įgyvendinti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų subsidijų schemos paprojektį „Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos institucinių gebėjimų stiprinimas“, vakar užbaigė jo veiklas organizuodama baigiamąją konferenciją Kaune, kur susirinko  148 Lietuvos seniūnų ir kitų institucijų atstovų ir kartu aptarė pasiektus rezultatus, iškelė jiems aktualias problemas. 

Per paprojekčio įgyvendinimo metus nemaža dalis Lietuvos seniūnų sudalyvavo įvairiuose mokymuose, kur tobulino savo strateginio planavimo, problemų sprendimų, sprendimų priėmimo, lyderystės, įvaizdžio kūrimo ir formavimo įgūdžius ir kompetencijas. Lapkričio-gruodžio mėnesiais buvo suorganizuota 10 vietos valdžios, verslo ir NVO sektorių apvaliojo stalo diskusijų įvairiuose Lietuvos regionuose, kurių metu buvo sudarytos galimybės regiono seniūnams pasidalinti įžvalgomis ir idėjomis, aptarti aktualias problemas ir jų sprendimo variantus.

Šalia to, LSSA turėjo galimybę patobulinti savo materialinę bazę, taip pat buvo parengtas ir išleistas LSSA reprezentuojantis leidinys. Vienas iš svarbiausių LSSA paprojekčio metu pasiektų rezultatų – parengtas ir priimtas LSSA strateginis veiklos planas, numatantis asociacijos veiklos kryptis iki 2025 m. Jau pasibaigus paprojekčiui planuojami tolimesnės tęstinės veiklos – bus rengiamas priemonių sąrašas veiklos krypčių įgyvendinimui.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos paprojekčio vertė – beveik 160 tūkst. Lt, iš kurių 90 proc. lėšų skirti pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.