Pasirinkite seniūniją
Iškilus klausimams skambinkite
+370 618 56289

Apie seniūniją

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SUDARGO SENIŪNIJA

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnija yra Šakių rajono savivaldybės administracijos padalinys. Seniūnija įkurta 1995m balandžio mėn. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnija.

Šakių rajonas Sudargo kaimas Kalno g.3 LT 71396

Tel./fax.8-345 43343 e-paštas sud.sen@erdves.lt

Seniūnė-Rita Grigaitienė 8 345 43343 mobilus tel. 868694561

Sekretorė-Lena Povilaitienė 8 345 43343 e-paštas sudargas.seniūnija@is.lt

Buhalterė-Lilija Šukaitienė 8 345 43343

Soc.darbo organizatorė-Rasa Stanaitytė 8 345 43343

Vyr.ugniagesys gelbėtojas Darius Kriščiūnas 8 345 43324

Specialistas žemės ūkiui -Benas Šakaitis 8 345 43343

Kapinių prižiūrėtojas-Jonas Endzelis 8 345 43343

 

Sudargo seniūnija - labiausiai nutolęs į vakarus rajono kampelis, kurį iš šiaurės skalauja Nemunas, iš vakarų- gražiausiomis dainomis apipinta Šešupė, taip pat glaudžiasi prie Kaliningrado srities. Rytuose remiasi į Švarcgirį ir ribojasi su Kidulių seniūnija, o iš pietų pusės saugo nuo vėjų Šilininkų giria. Sudargas pasižymi piliakalnių gausa ir užima Lietuvoje antrą vietą po Kernavės. Seniūnija užima 6814 ha žemės plotą. Iš jų 1736 ha miškai, 3951 ha žemės ūkio naudmenos, 1127 ha vandenys ir kitos paskirties plotai. Seniūnijoje gyvena 1147 gyventojai. Iki rajono centro 35 km. Seniūnijoje įsikūręs Sudargo bendruomenės centras, dvi kaimo turizmo sodybos. Graži gamta traukia turistus -čia vyksta turistiniai sąskrydžiai, tradicinis bėgimas knygnešių takais.

Sudargas - istorinė vietovė, ji turi garbingą praeitį. Tai piliakalnių, kovų su kryžiuočiais ir knygnešių kraštas, gražiausias ir aukščiausias Zanavykijos gamtos kampelis. Sudarge išlikę vieno kilometro ruože net penki piliakalniai, čia buvo vienas iš stipriausių krašto gynybos centrų, vaidinęs svarbų vaidmenį Lietuvos kare su kryžiuočiais. Po to, kai 1317 m. buvo sudeginta lietuvių pilis, tyrinėtojų siejama su Sudargu, vietovė ilgam išnyko iš rašytinių šaltinių. Tik XVI a. pirmojoje pusėje Lenkijos karalienei ir Lietuvos didžiajai kunigaikštienei Bonai ėmus kolonizuoti Panemunę vietovė pradėjo atgyti. Sudargui miestelio teises 1724 m.gruodžio 2 d. iš valdovo Augusto II išrūpino tuometinis Jurbarko seniūnas Jonas Radvila. Radvilos garbei jis pavadintas Jansborgu(Jono miestu). 1792 m. patvirtintas Sudargo herbas, kuriame pavaizduoti kalavijas ir kardas apjuosti laurų vainiku.

Kitas iškilus Sudargo laikotarpis -knygniašių gadynė. Kai čia 1873 m. spaudos draudimo metu apsigyveno knygniašių tėvas kunigas Martynas Sederevičius. Miestelyje ir apylinkėse tiesiog po rusų žandarų nosimis jis sukūrė ištisą knygniašių tinklą, pats ruošė spaudai katalikiškų kūrinių leidinius, juos slapta spausdino Tilžėje ir vėl grąžino į Lietuvą. Platino ir už Lietuvos ribų. Kunigas Martynas Sederevičius palaidotas Sudargo kapinėse.

Seniūnijos centras - Sudargo kaimas (97 gyventojai). Iš viso seniūnijoje yra 22 kaimai. Didesni iš jų - Grinaičiai (269) , Burgaičiai (198) , Pervazninkai (205), Rociškiai (178) , kituose kaimuose gyvena nuo keliasdešimt iki kelių gyventojų: Žilių k., Dievaičių k., Keršiškių k. Ramoniškių k., Norkviečių k., Banaičių k., Iltrakių k., Puknių k., Margiškių k., Rėžgalių k., Bosų k., Kirkilų k., Kirslių k., Dvarciškių k., Rėžiūkų k., Svaiginių k., Sakalų k. Didesniuose kaimuose gatvėms suteikti pavadinimai.

Seniūnijos teritorijoje yra: paštas, med. punktas, vaistinė, Martyno Sederevičiaus pagrindinė mokykla, biblioteka, Ramoniškių kelio pasienio kontrolės punktas, Rociškių užkarda, priešgaisrinis punktas, dvi bažnyčios: evangelikų- liuteronų ir katalikų. Ūkininkų ūkius yra įregistravę 38 ūkininkai. Ūkininkų vidutinis ūkio dydis apie 15 ha. Ekologiškai ūkininkauja 2 ūkininkai. Yra 10 ūkininkų, kurie turi dižiausius ūkius- apie 170 ha. Seniūnijoje yra viena žūb-tai Grinaičių žū bendrovė, kuri užsiima gyvulininkyste.

Sudargo bendruomenės centras įsikūręs 2003 metais, kuriam vadovauja Alberta Natalija Dragūnaitienė, aktyviai dalyvauja seniūnijos gyvenime. Teikia daug projektų ir gavę finansavimą juos sėkmingai įgyvendina.

Seniūnijos lankytinos vietos: Grinaičių piliakalnis vadinamas Balnakalniu,

Grinaičių II piliakalnis su gyvenviete,

Burgaičių piliaklnis vadinamas Vorpiliu,

Burgaičių II piliakalnis vadinamas Pilaite,

Burgaičių III piliakalnis.

Knygniašių tėvo kunigo M.Sederevičiaus ir kunigo S.Kušeliausko kapai Sudargo kapinėse.

Fašizmo aukų kapai Pervazninkų pušynuose.

Paminklas lietuviško žodžio ir rašto sergėtojams -Sudargo kaime.

Paminklas Sudargo pilies gynėjams- piliakalnių prieigose Burgaičių kaime.

(c) Visos teisės saugomos. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.