Alfonsas Šeputis
Šilutės Švėkšnos
06.21
8 441 48317
8 686 44136
alfonsas.seputis@silute.lt