Bronius Talmontas
Kretingos Žalgirio
03.23
8 445 49383
8 618 35588
bronius.talmontas@kretinga.lt