Danutė Rapolavičienė
Plungės Platelių
10.21
8 448 49134
8 620 30244
plateliai@plunge.lt