Genovaitė Mačiuvienė
Akmenės Ventos
10.17
8 425 39233
8 670 37678
genovaite.maciuviene@akmene.lt