Genovaitė Mačiuvienė
Akmenės Ventos
10.17
8670 37678
genovaite.maciuviene@akmene.lt