Genovaitė Mačiuvienė
Akmenės Ventos
10.17
8 425 59633
8 670 37678
genovaite.maciuviene@akmene.lt