Gintarė Stankevičienė
Kaišiadorių Žąslių
03.19
8 346 44342
8 687 74702
zasliu.seniunas@kaisiadotys.lt