Jolanta Ažondenienė
Skuodo Mosėdžio
01.01
8 440 45619
8 686 03808
mosedis@skuodas.lt