Jolanta Ažondenienė
Skuodo Mosėdžio
12.24
8 440 456198
8 686 03808
mosedis@skuodas.lt