Rita Lubienė
Kretingos Kūlupėnų
05.12
8 445 48610
8 698 89126
rita.lubiene@kretinga.lt