Simona Arytė Lauciuvienė
Plungės Šateikių
05.07
8 448 48587
8 686 68 494
simona.lauciuviene@plunge.lt