Stasys Lidžius
Šilalės Šilalės kaimiškoji
05.08
8 449 76127
8 686 38872
stasys.lidzius@silale.lt