Zigmantas Strumyla
Plungės Šateikių
04.07
8 448 48587
8 686 68494
sateikiai@plunge.lt