Privatumo politika

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, juridinio asmens kodas 135781780, adresas Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r. gerbia ir saugo Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos interneto svetainės lankytojų ir e. paslaugų naudotojų privatumą, sąžiningai ir teisėtai tvarko svetainės lankytojų ir e. paslaugų naudotojų pateiktus asmens duomenis ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis asociacijos internetine svetaine, joje esančiu turiniu.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi:

 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
 • kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija tvarkomų Jūsų asmens duomenų neatskleis trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas– Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

Lankydamiesi Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos interneto svetainės e. paslaugų tinklalapyje ir (arba) naudodamiesi jame esančia informacija ir (arba) e. paslaugomis, taip pat užpildę elektroninę pranešimo apie pažeidimą formą, Jūs patvirtinate, kad susipažinote su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos interneto svetainės privatumo politikos nuostatomis ir jas supratote. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija turi teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo politikos nuostatas, todėl, lankydamiesi e. paslaugų tinklalapyje, įsitikinkite, kad esate susipažinę su naujausia privatumo politikos nuostatų versija.

Asmens duomenų gavimo šaltiniai

Svetainės lankytojų ir e. paslaugų naudotojų asmens duomenys pateikiami Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai šiais būdais:

 • užsiregistravus e. paslaugų naudotoju;
 • atsiuntus el. laišką;
 • pateikus pastabas ir pasiūlymus;
 • užsiregistravus į Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos organizuojamą renginį;
 • užsiprenumeravus Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos interneto svetainės naujienas;
 • užpildžius pranešimą apie pažeidimą (asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pranešėjų teisinę apsaugą, nuostatomis).

Tvarkomi asmens duomenys

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardas, pavardė;
 • gimimo data;
 • gyvenamoji vieta (adresas);
 • telefono numeris;
 • darbovietė;
 • elektroninio pašto adresas.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija taip pat stebi svetainės lankomumą ir apsilankymo metu automatiškai renka šią informaciją apie lankytojus: IP adresas, įrenginys, kurį naudojate turiniui ar paslaugoms pasiekti, ir jo operacinė sistema, aplankytas tinklalapis. Ši informacija Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija padeda nustatyti, kaip naudojamasi Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos interneto svetaine, bei suteikia galimybę gerinti paslaugų ir jų teikimo kokybę.

Asmeninės informacijos naudojimas

Surinkti asmens duomenys naudojami:

 • atsakant į Jūsų laišką;
 • nagrinėjant Jūsų pateiktą e. kreipimąsi, pastabas ir pasiūlymus dėl asociacijos veiklos objektų, pranešimą apie pažeidimą;
 • užsakytai prenumeratai ir informacijai apie asociacijos veiklos objektus išsiųsti;
 • tvarkant registracijas į renginius.

Asmens duomenų saugojimo terminai

Jūsų asmens duomenis Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija saugo ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami:

Jūsų teisės

Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl:

 • susipažinimo su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • Jūsų asmens duomenų ištaisymo, kai jie yra netikslūs ir (arba) nepilni;
 • Jūsų asmens duomenų pašalinimo ;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo tol, kol bus patikrintas šių duomenų tikslumas;
 • sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis atšaukimo ir reikalauti panaikinti paskyrą arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų tvarkymą bei teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, išskyrus Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos svetainės privatumo politikoje numatytus atvejus.

Prašymą galite pateikti raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikę tokį prašymą tiesiogiai arba išsiuntę jį paštu, adresu Pušyno g. 32A, Lekėčiai, Šakių r.;
 • elektroninio pašto adresu lssa@seniunai.lt iš Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijai anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso. 

Gavusi Jūsų prašymą, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų atsakys raštu bei atliks prašyme nurodytus veiksmus arba informuos Jus apie motyvuotą atsisakymą tokius veiksmus atlikti.

Jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijoje neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, ar kad Jūsų teisės, susijusios su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Slapukų naudojimas

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies), kurie įkeliami į Jūsų įrenginį pirmą kartą apsilankius. Vėliau naudojant slapukus identifikuojamas Jūsų įrenginys ir palengvinama Jūsų prieiga prie tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios asociacijos svetainės funkcijos gali neveikti.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos svetainėje yra nuorodų į kitas interneto svetaines. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija neatsako už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo nuostatas ar praktikas.

Turite klausimų?

Jeigu dėl šios privatumo politikos nuostatų, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos interneto svetainės lankomumo duomenų rinkimo ir naudojimo metodų turite klausimų, susisiekite su mumis el. paštu: lssa@seniunai.lt arba telefonu 8 618 56289.