Agluonėnams 480
Agluonėnams 480

 

Pagarba Mažosios Lietuvos kraštui, tolerancija, bendruomeniškumas, tradicijų ir naujų vizijų, gražios aplinkos kūrimas – šios vertybės būdingos ir puoselėjamos Agluonėnuose. I. Simonaitytės gimtinėje, jos mylimoje Vanagų bažnyčioje rugsėjo 12 d. vakarą sakralumo kupinoje erdvėje agluonėniškia ir svečiai renginyje ,,Iš praeities į ateitį“ pasidžiaugė stipria šio šviesaus krašto dvasia, kartu pasklaidė savo garbingos ir įdomios istorijos puslapius, apžvelgė dabarties pasiekimus, pasvajojo apie rytojų, prisiminė ir dėkojo savojo kaimo geradariams. 

Pagrindinius Agluonėnų istorijos puslapius šventiniame vakare apžvelgė šišioniškė lietuvininkė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkė, istorikė, humanitarinių mokslų daktarė docentės Silva Pocytė.Ji ypač akcentavo švietimo įtaką krašto klestėjimui, nes nuo 1736 m. tuometinėje Prūsijos karalystėje įvestas privalomas pradinis mokymas, per kelerius metus įkurtos 55 mokyklos, tarp jų ir viena iš pirmųjų Agluonėnuose. Labai didelį vaidmenį  raštingame, spausdintą žodį gerbiančiame protestantiškame krašte suvaidino pastatyta Vanagų evangelikų liuteronų bažnyčia, nutiestas siaurasis geležinkelis, įrengtas kelias.

Agluonėnų seniūnijos kryptis – Mažosios Lietuvos krašto istorijos, etnokultūros, tradicijų, papročių ir amatų išsaugojimas, kaimo turizmo puoselėjimas, gražios, švarios ir saugios aplinkos kūrimas.

Nedaug likę tikrųjų šišioniškių, turinčių savitą šio krašto gyvenimo būdą, tačiau džiugu, kad Agluonėnuose labai daug iš kitų Lietuvos kampelių atvykusių ir giliai čia įleidusių šaknis žmonių, kurie tęsia pradėtus darbus ir neatlygintinai dirba ir kuria šio krašto labui.

Šventinę akimirką norisi tikėti, kad visais laikais mes ir mūsų palikuonys saugosime taip negailestingai per daugelį dešimtmečių naikintą amžių palikimą: senuosius namus, kapines, medžius, skaidrų Agluonos vandenį, visa, kas jungia mus su šia žeme ir teikia gyvenimo džiaugsmą.

Šventėje skambėjo atlikėjos Agnės Dragūnaitės, vokalinio ansamblio ,,Agluona“, vad. K. Kiseliova, ir grupės ,,Baltos varnos“ atliekamos dainos.

Šis renginys buvo trečiasis iš ciklo ,,Iš praeities į ateitį, skirtas Agluonėnų sukakčiai paminėti. Pirmasis nuaidėjo Valstybės dieną prie Lietuvos 100-mečiui skirtos meninės kompozicijos gyvenvietės sode giedant ,,tautišką giesmę“. Rugpjūčio 15 d. surengta graži šventė ,,Žolinės alasas Agluonėnuose“, o baigiamasis planuojamas spalio 1d.. Tai bus parodos ,,Agluonėnai ir agluonėniškiai“ pristatymas.

 

Informaciją pagal Klaipėdos rajono laikrašio ,,Banga“ straipsnį ir nuotraukas parengė seniūnė Laima Tučienė.