Alytaus apskrities seniūnų sueiga
Alytaus apskrities seniūnų sueiga

ALYTAUS APSKRITIES SENIŪNŲ SUEIGA

 

                      Lapkričio 5 d. Kurnėnuose Alytaus rajone vyko LSSA Alytaus apskrities sueiga, kurią organizavo LSSA viceprezidentas Alytaus apskrityje Gintautas Tebėra ir krivis Gintautas Laukaitis. Sueigos tema – ,,Vietos savivalda Lietuvoje“.

Sueigoje dalyvavo vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė, jos patarėja D. Ulbinaitė, VRM Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės vyr. patarėja  D. Masaitienė, Alytaus rajono Savivaldybės administracijos vadovai, Varėnos bei Lazdijų rajonų savivaldybių administracijų direktoriai A. Virbickas ir I. Šaparauskienė.

                      Sueigos dalyvius ir svečius sveikino LSSA viceprezidentas Alytaus apskrityje Gintautas Tebėra, savivaldybės meras A. Vrubliauskas, LSSA direktorė L. Tučienė.

                      Vietos savivalda Lietuvoje – kokia ji, kur mes esame ir kokiu keliu einame, kokios jos perspektyvos ir vizijos, kokius pakeitimus vietos savivaldoje bei valstybės tarnyboje artimiausiu metu numato Vidaus reikalų ministerija? Koks tolimesnis seniūnijų ir seniūnų statusas, kokiu keliu – tolimesniu centralizacijos ar decentralizacijos keliu eisime? Šiuos ir kitus seniūnijų savarankiškumo, seniūnų darbo užmokesčio bei kitus aktualius klausimus kėlė seniūnai sueigoje ir tikėjosi išgirsti atsakymus.

                      Seniūnija – žemiausia savivaldybės grandis, esanti arčiausiai žmonių ir geriausiai žinanti gyventojų bėdas ir lūkesčius. Sueigoje buvo akcentuota, kad reikia kalbėtis, diskutuoti, kad ministrai, ministerijų darbuotojai, Seimo nariai turi išgirsti seniūnų, seniūnijų gyventojų bėdas ir lūkesčius, matyti realią situaciją ir į visa tai atsižvelgti. Būtinas konstruktyvus dialogas, todėl ministrės A. Bilotaitės ir buvo prašoma išgirsti mus ir rasti galimybę asociacijos valdybai susitikti su ministre ir atsakingais darbuotojais.

                      Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė sutiko, kad seniūnai yra arčiausiai žmogaus, kad jie dažnai padaro daugiau negu iš tikrųjų leidžia jų galios. Seniūno statusas, kadencijų, funkcijų bei kiti klausimai labai svarbūs ir apie juos kalbama ministerijoje. Kalbant apie tiesioginius seniūnų rinkimus ji informavo, kad šios Vyriausybės programoje toks klausimas nesvarstomas, tačiu būtina kalbėti ir daryti pokyčius valstybės tarnyboje siekiant pritraukti jaunus ir gabius specialistus, keliant valstybės tarnybos prestižą. Ir tie pokyčiai planuojami įgyvendinti artimiausiu metu, tačiau seniūnų asociacija kol kas jokios informacijos neturi.

                      Ministrė sutiko, kad būtina kalbėtis, diskutuoti, kartu ieškoti geriausių sprendimų ir pažadėjo rasti galimybę artimiausiu metu susitikti su LSSA  valdyba. 

                      Po sueigos jos dalyviai aplankė Jundos durų gamyklą, susipažino su įmonės veikla, susitiko su Raižių totorių bendruomenės pirmininku Ipolitu Makulavičiumi, pabuvojo mečetėje ir skanavo tradicinio totorių paveldo – šimtalapio.

 

LSSA informacija