Alytaus apskrities sueiga
Alytaus apskrities sueiga

                     Spalio 6 d. Lazdijuose nuostabiame gamtos kampelyje Dzūkijos hipodrome vyko Alytaus apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo LSSA viceprezidentai apskrityse, SADM Piniginės paramos grupės vadovė Svetlana Kulpina, patarėja Kristina Tumienė, VĮ ,,Registrų centras“ Turto registrų tvarkymo tarnybos vyr. specialistė Eglė Jaraminė, l. e. Nekilnojamo turto registro departamento vadovo pareigas Marius Mackevičius, Gyventojų, neveiksnių asmenų registrų skyriaus vadovas Valerij Danilevič.
                     Susirinkusius pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės vicemeras Dalius Mockevičius, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Rolandas Bružas. Trumpą informaciją apie Dzūkijos hipodromą ir apie tai, kodėl šio hipodromo tribūna pavadinta karalienės Elžbietos II vardu, pristatė jo šeimininkas Linas Balčiūnas. Įdomu tai, kad karalienė niekada čia nesilankė, tačiau pats L. Balčiūnas 5 metus dirbo pas karalienę ir prižiūrėjo jos žirgus. Nusprendęs kreiptis dėl leidimo pavadinti tribūną karalienės vardu, gavo teigiamą atsakymą. Karalienės laiško kopija eksponuojama hipodromo posėdžių salėje.

Sueigos temos seniūnams buvo labai aktualios. Viena iš jų  – ,,Teisinis nekilnojamo turto registravimas. Seniūnijų vaidmuo registruojant turtą, remiantis seniūnų išduotomis pažymomis“. Ne visus atsakymus į savo keltus klausimus iš VĮ ,,Registrų centras“ atstovų išgirdo seniūnai, turintys konkrečių situacijų pavyzdžius, patys dalyvavę teismuose šiais klausimais. Prieita prie išvados, kad būtina inicijuoti kai kurių teisės aktų pakeitimus, nes VĮ ,,Registrų centras“ vadovaujasi galiojančiais teisės aktais, kurie ne visada atitinka realybę ir prašosi tobulinimo, kad gyventojams, o tuo pačiu ir seniūnams, būtų kuo paprasčiau ir aiškiau.

Apie gyventojų adresų tikslinimą kalbėjo Valerij Danilevič. Jis pasidžiaugė teigimais pastarųjų metų rezultatais seniūnijoms tikslinant gyventojų adresus, tačiau pastebėjo, kad šį darbą reikia dirbti ir toliau, nes neturint tikslių adresų gyventojų nelaimės atveju negali pasiekti specialiosios tarnybos, nekalbant jau apie pašto spaudos ar kitų tarnybų pristatomas siuntas. 

Kitas labai svarbus klausimas sueigoje – ,,Šildymo kompensacijų pakeitimai. Turto vertinimas“. Po pandemijos vėl grįžtama prie turto vertinimo, nes piniginę paramą turi gauti tik labiausiai nepasiturintys gyventojai. Šį klausimą pristatė SADM atstovė Svetlana Kulpina. Ji taip pat išgirdo daug seniūnų klausimų ir pastebėjimų, kurie ne visada sutampa su ministerijos pozicija. Konstatuota, kad seniūnų labai dažnai nepasiekia informacija socialinės paramos ir visais kitais aktualiais socialinės veiklos klausimais.

Sueigos metu gimtadienio proga pasveikintas LSSA viceprezidentas Marijampolės apskrityje Saulius Naumavičius.

Po oficialiosios dalies sueigos dalyviai aplankė Lazdijų Laisvės kovų muziejų, kuriame daugelį metų buvo kalinami, tardomi, kankinami ir žudomi neįtikę valdžiai žmonės, kuriems buvo sufabrikuojamos bylos, perrašomi jų likimai. 

Sueigos pabaigoje dalyviai apsilankė etnografinėje Lazdijų krašto muziejaus Prano Dzūko etnografinėje sodyboje, kur buvo pristatytas kultūrinis ir kulinarinis šio krašto paveldas.

LSSA nuoširdžiai dėkoja sueigos organizatorei viceprezidentei Alytaus apskrityje Vaidai Gazdziauskienei, Lazdijų rajono savivaldybei, krašto muziejui, visiems apskrities savivaldybių seniūnams už dalyvavimą ir šiltą priėmimą.