Apklausa – prašymas
Apklausa – prašymas

Gerb. kaimo vietovių pokyčių valdymo dalyviai,

 

Mes, VDU, Žemės ūkio Akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto tyrėjų grupė atliekame tyrimą dėl Sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje. 

Projekto tikslas - sukurti Lietuvos kaimo vietovių aplinką atitinkančią  Sumaniojo kaimo koncepciją.  

 

Šios vietos veiklos grupių, kaimo bendruomenių ir rajonų vietos savivaldos atstovų apklausos tikslas – nustatyti Sumanaus kaimo iniciatyvas, potencialą ir vystymo sritis.  

Jūsų nuomonė yra labai svarbi, nes padės suformuluoti siūlymus dėl Sumanaus kaimo paramos priemonės modelio  ir jo integravimo į LEADER priemonę,  nustatyti, svarbiausias poreikių sritis bei parengti Sumanaus kaimo projektų pavyzdžius, pasiūlyti sumaniųjų kaimų projektų poveikio (pokyčių) kaimo vietovei vertinimo mechanizmą.  

Prašau Jūsų ir Jūsų atstovaujamos organizacijos atstovų skirti laiko ir užpildyti anketą, kuriai prašome skirti iki 20 minučių.

 

Labai lauksime Jūsų atsakymų iki lapkričio 3 d.

 

Anketą rasite čia:

https://apklausa.lt/f/sumanus-kaimas-lietuvoje-5rdxc12/answers/new.fullpage

 

SUMANUS KAIMAS LIETUVOJE

Gerb. EKSPERTE,  Vytauto Didžiojo universiteto, Žemės ūkio Akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto tyrėjų grupė atlieka tyrimą dėl Sumaniųjų kaimų koncepcijos įgyvendinimo Lietuvoje. Projekto tikslas - sukurti Lietuvos kaimo vietovių aplinką atitinkančią Sumaniojo kaimo koncepciją. Šios vietos veiklos grupių ir rajonų vietos savivaldos atstovų apklausos tikslas – nustatyti Sumanaus kaimo iniciatyvas, potencialą ir vystymo sritis.  Jūsų nuomonė yra labai svarbi, nes padės suformuluoti siūlymus dėl Sumanaus kaimo paramos priemonės modelio  ir jo integravimo į LEADER priemonę,  nustatyti, svarbiausias poreikių sritis bei parengti Sumanaus kaimo projektų pavyzdžius, pasiūlyti sumaniųjų kaimų projektų poveikio (pokyčių) kaimo vietovei vertinimo mechanizmą.  Užtikriname anketos anonimiškumą ir tikimės nuoširdaus bendradarbiavimo. Jūsų atsakymai bus naudojami tik tyrimo rezultatams apibendrinti.  Jūsų nuomonę atitinkančius atsakymus žymėkit

apklausa.lt

 

Tyrėjų grupės vardu nuoširdžiai dėkoju

 

Pagarbiai prof. dr. Vilma Atkočiūnienė
Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedra
Bioekonomikos plėtros fakultetas

Žemės ūkio akademija 
Vytauto Didžiojo universitetas

Universiteto g. 10-402, 53361. Akademija, Kauno r.

tel./fax. +370 37 752214, +370 682 14169.
El. pastas: vilma.atkociuniene@vdu.lt

https://zua.vdu.lt/fakultetai/bioekonomikos-pletros-fakultetas/