Darbą pradėjo nauja Siesikų seniūnijos seniūnė
Darbą pradėjo nauja Siesikų seniūnijos seniūnė

 

Siesikų seniūnija turi naują seniūnę - Rūtą Žižienę

Nuo lapkričio 26 dienos Siesikų seniūnija turi naują seniūnę – viešai skelbtą konkursą į šias pareigas laimėjo 53 metų Rūta Žižienė, iki šiol šioje seniūnijoje dirbusi vyriausiąja specialiste ir nuo š. m. gegužės 11-osios laikinai ėjusi seniūno pareigas.

Be seniūno Siesikai liko, kai šias pareigas ėjęs Žilvinas Dirsė laimėjo konkursą Ukmergės miesto seniūno pareigoms užimti.

Naujoji Siesikų seniūnė R. Žižienė yra kilusi iš Varėnos rajono Valkininkų miestelio, užaugo pedagogų šeimoje. Baigusi Valkininkų vidurinę mokyklą (dabar -Valkininkų gimnazija), ji įstojo į Kauno A. Kvedaro miškų technikumą ( dabar - Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija), kur įgijo miestų ir gyvenviečių apželdintojo specialybę, vėliau dar studijavo Lietuvos žemės ūkio universitete (dabar -Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija), kur įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

R. Žižienę savo darbinę karjerą pradėjo nuo 1991 metų įsidarbinusi tuometėje Ukmergės aukštesniojoje verslo mokykloje (dabar - Ukmergės technologijų ir verslo mokykla). Vėliau dirbo AB DnB banke (dabar - Luminor bankas), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriuje, UAB Medicinos banke.

Siesikų seniūnijoje R. Žižienė atsidūrė prieš dvejus metus, kai laimėjusi viešai skelbtą konkursą, 2019 metų gruodžio 2 dieną pradėjo eiti vyriausiosios specialistės pareigas.

„Pradėjusi dirbti Siesikų seniūnijoje iš arti pamačiau čia gyvenančių žmonių kasdienybę. Manau, kad galiu pasitarnauti rajonui ir šiam kraštui spendžiant įvairius klausimus, susijusius su gyvenviečių ir gatvių apšvietimu, keliais, kraštovaizdžiu, socialine sritimi ir kt.

Dirbdama daug bendrauju su žmonėmis. Stengsiuosi siekti, kad čia gyvenantys žmonės kuo mažiau jaustų atskirtį nuo miesto ir turėtų galimybes ten įsidarbinti, lankytis kultūriniuose renginiuose, gydymo įstaigose ir gauti visas kokybiškas paslaugas mieste. Labai noriu, kad kaime gyvenančių žmonių gyvenimas būtų kokybiškas, o jaunimas noriai čia sugrįžtų gyventi ir kurti šeimas, puoselėtų savo kraštą, kuris yra nuostabus savo istorija, kraštovaizdžiu, kad visi siesikiečiai teigiamai žvelgtų į naujoves ir civilizaciją,“- sakė R. Žižienė.


Kadangi šioje seniūnijoje gyvena nemaža dalis pagyvenusių žmonių, tarp kurių yra ir vienišų senjorų  - itin jautrių ir pažeidžiamų asmenų, seniūnė žada jiems skirti žymiai daugiau dėmesio. R. Žižienei „skauda širdį“ ir dėl seniūnijos darbuotojų – stengsis juos labiau motyvuoti, pasirūpinti jų kompetencijų tobulinimu bei palankios aplinkos darbe palaikymu.

„Darysiu viską, kad seniūnijos veikla būtų skaidri, kad vykdomi projektai teiktų visuomenei naudą, kad seniūnija taptų pagarbi ir rūpestinga valstybinė įstaiga aplinkai, visuomenei. Sieksiu ir glaudesnio bendradarbiavimo su Ukmergės rajono bei aplinkinių rajonų seniūnijomis, bendruomeninėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis. Tikiuosi kad mano asmeninės savybės, tokios kaip organizuotumas, iniciatyvumas, užsibrėžtų tikslų siekimas, pozityvumas, padės tinkamai vykdyti šias pareigas,“ – tvirtino naujoji Siesikų seniūnė.

R. Žižienė užaugino du vaikus - dukrą Indrę (33 m.) ir sūnų Dominyką (26 m,). Abu jie gyvena ir dirba Vilniuje.

 

Daiva Zimblienė

Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

https://www.ukmerge.lt/naujienos/siesiku-seniunija-turi-nauja-seniune-ruta-ziziene/