Dėl kadencijų seniūnams
Dėl kadencijų seniūnams

Vadovaujantis VSĮ Nr. I-533 31 str. nuo 2019 m. sausio 1 d. seniūnams – karjeros valstybės tarnautojams buvo nustatytos 5 metų kadencijos. Naujoje Vietos savivaldos įstatymo redakcijoje, kuri įsigalios 2023 m. balandžio 1 d., 35 str. 8 d. nustatyta: ,,Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Seniūnas yra valstybės tarnautojas: seniūnijos – savivaldybės administracijos filialo – seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas, seniūnijos – biudžetinės įstaigos seniūnas yra valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas“.

Kadencijų seniūnams naujajame VSĮ nelieka, tačiau ilgą laiką viešoje erdvėje girdėjosi įvairios diskusijos bei interpretacijos dėl jų išlikimo ir po naujos LR Vietos savivaldos įstatymo redakcijos įsigaliojimo.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija šiuo klausimu dėl išaiškinimo  kreipėsi į Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą, Vidaus reikalų ministeriją, Viešojo valdymo agentūrą, VDI, į pagalbą pasitelkė teisininką darbo teisės klausimais. Vienareikšmiško atsakymo ilgą laiką nebuvo, atsakymų pateikimo į paklausimus terminas buvo pratęsinėjamas. Prezidentui R. Bružui ne kartą teko vykti į Vidaus reikalų ministeriją, Seimą, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą susitikti su atsakingais darbuotojais, Seimo nariais. LSSA valdybos nariai pagal galimybes taip pat bendravo su įvairiais Seimo nariais ir t. t., . Buvo ir yra atliekamas didžiulis darbas sprendžiant visiems seniūnams aktualius klausimus.

Šiandien vykusiame Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje vienareikšmiškai buvo pritarta, kad įsigaliojus naujai Vietos savivaldos įstatymo redakcijai nuo 2023 m. balandžio 1 d. kadencijų seniūnams nelieka.

Taigi, pagaliau – aiški ir džiugi žinia visiems kolegoms!

Tačiau atsipalaiduoti negalima. Toliau yra rengiama nauja Valstybės tarnybos įstatymo redakcija, kuri tikrai nedžiugina. Kelis kartus jau atmestas projektas, prieštaraujantis Konstitucijai. Siekis didelei daliai dabartinių valstybės tarnautojų panaikinti valstybės tarnybos statusą, valstybės tarnybą priartinti prie verslo, panaikinti tarnybos stažą, pakeisti atostogų skaičiavimo tvarką, nepagrįsti siūlymai iki 2025 m. ,,įšaldyti“ valstybės tarnautojams bazinį dydį, nuo kurio skaičiuojamas valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir nustatyti naują darbo užmokesčio sistemą, ženkliai kelti atlyginimus tik vadovams, eliminuoti profesines sąjungas iš derybų sudarant kolektyvines sutartis – visa tai prieštarauja tiek elementariai logikai, tiek tarptautinei praktikai.

Kviečiame visus kolegas sekti VTĮ projekto rengimą, kalbėtis ir diskutuoti su Seimo nariais, informuoti asociacijos valdybą visais aktualiais klausimais, kad laiku galėtume reaguoti ir priimti sprendimus tam, kad neatsirastų nelogiškų ir neatitinkančių teisės normų ar prieštaraujančių vienas kitam įstatymų.