Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinių sistemų migravimo darbų š.m. vasario 26 d. - kovo 1 d
Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinių sistemų migravimo darbų š.m. vasario 26 d. - kovo 1 d

Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) primena, kad, įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0009 „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“ (toliau – Projektas), modernizuoja esamas Lietuvos Respublikos gyventojų registro (toliau – Gyventojų registras) funkcijas, civilinės būklės aktų registravimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, asmens duomenų paieškos el. paslaugas ir kuria reikiamas duomenų mainų sąsajas su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis.

Projekto metu modernizuotas Gyventojų registras ir sukurta nauja Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinė sistema (toliau – MGVDIS). MGVDIS apims visas paslaugas, teikiamas dabartiniame Gyventojų registre, Lietuvos Respublikos gyventojų registro informacinėje sistemoje (toliau – LRGRIS), Gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje (toliau – GVDIS), Išorinių vartotojų naršyklėje (toliau – IVN), Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje (toliau – MEPIS).

MGVDIS bandomosios eksploatacijos pradžios data numatyta 2021 m. kovo 1 d.

Informuojame, kad dėl MGVDIS bandomosios eksploatacijos paruošiamųjų darbų nuo š. m. vasario 26 d. 15:30 val. iki kovo 1 d. 8:00 val. Gyventojų registro informacinės sistemos LRGRIS, GVDIS, MEPIS bus nepasiekiamos, t. y. nebus galimybės teikti civilinės metrikacijos bei gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų. Prašome iš anksto atsispausdinti reikiamus dokumentus bei iki nurodytos valandos užbaigti pradėtus darbus su LRGRIS, GVDIS, MEPIS informacinėmis sistemomis.

Nuo kovo 1 d., kai bus pradėta MGVDIS bandomoji eksploatacija, visos dabartinės Gyventojų registro informacinės sistemos – LRGRIS, GVDIS, MEPIS – bus išjungtos, o IVN – atnaujinta.

MGVDIS vidinis portalas bus pasiekiamas adresu https://mgvdisvidinis.registrucentras.lt.

MGVDIS išorinis portalas bus pasiekiamas adresu https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

IVN bus pasiekiama adresu https://www.ipasas.lt/index.php?app=IVN2.

MGVDIS bandomosios eksploatacijos metu sistemos tvarkytojas – Registrų centras – registruos sistemos klaidas, veiklos ar ataskaitų formavimo netikslumus. MGVDIS sistemos naudotojai, pastebėję minėtas ar kitas sistemos veiklos klaidas, turi apie jas informuoti Registrų centro atstovus el. p. mgvdis@registrucentras.lt arba tel.: (8 5) 265 8435, (8 5) 250 7822.

 

Paslaugų valdymo direktorė

Diana Vilytė

 

Aleksandr Petrov, tel. (8 5) 265 8435, el. p. Aleksandr.Petrov@registrucentras.lt

Simona Mikalauskaitė-Kviklienė, tel. (8 5) 250 7608, el. p. Simona.Mikalauskaite-Kvikliene@registrucentras.lt