Dėl paslaugų teikimo
Dėl paslaugų teikimo

LSSA gavo Lietuvos optometrininkų asociacijos raštą ,,Dėl neteisėtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo", kuriame informuoja, kad Lietuvos savivaldybių, seniūnijų bei joms priklausančių įstaigų patalpose periodiškai lankosi ir gyventojams teikia neteisėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – nemokamą regos patikrą bei akinių gamybą – neaiškios kvalifikacijos asmenys. Ypač juos neramina faktas, kad savivaldybių ir seniūnijų bei joms pavaldžių įstaigų patalpose (bibliotekose, bendruomenių bei parapijų namuose, visuomenės sveikatos, kultūros centruose ir pan.) neteisėtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai gauna ar nuomoja patalpas neteisėtai veiklai vykdyti. 

Lietuvos optometrininkų asociacija mano, kad savivaldybių, seniūnijų bei joms pavaldžių įstaigų turto disponavimo tvarka turi nepažeisti Lietuvos Respublikos 1998 m. gegužės 12 d. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo Įstatymo Nr. VIII-729 9 str. ,,Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo pricipai". Taip pat informuoja, kad visos asmens priežiūros paslaugos Lietuvoje gali būti teikiamos tik įstaigose, turinčiose licencijas vykdomai veiklai (poliklinikose, ligoninėse, sveikatos centruose, optikose) ir tik asmenys, turintys išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinantį diplomą bei licenciją užsiimti asmens sveikatos priežiūros praktika pagal turimą kvalifikaciją. 

Gerbiami seniūnai, prašome atkreipti dėmesį į šią informaciją ir seniūnijos veikloje vadovautis galiojančiais teisės aktais.