Giedrė Snudaitienė nauja Žvirgždaičių seniūnė
Giedrė Snudaitienė nauja Žvirgždaičių seniūnė

Nuo kovo 3 d. Šakių rajono Žvirgždaičių seniūnijoje pareigas pradėjo eiti naujoji seniūnė Giedrė Snudaitienė.

2009 metais VDU baigusi vadybos ir verslo administravimo studijas ir įgijo bakalauro laipsnį, o 2011 - baigė tarptautinės komercijos ir marketingo studijas, įgijo magistro laipsnį. Darbo patirtį įgijo dirbdama projektų vadybininke Šakių verslo informacijos centre, taip pat eidama vedėjos pareigas UAB „Gulbelė“ padalinyje bei dirbdama paskutinėje darbovietėje – Griškabūdžio kultūros centre administratore. Sukaupta patirtis, noras dirbti žmonėms ir meilė kaimui ją atvedė būtent į šias pareigas.

Seniūnė teigia, kad jautė vidinį poreikį kažką keisti ir atsiradus galimybei dalyvauti seniūno pareigose jos nepaleido. „Prieš nusprendžiant dalyvauti konkurse daug domėjosi apie pačią seniūniją – kiek gyventojų, koks užimamas plotas, kokia infrastruktūrinė padėtis, kokie žmonės ir su kokiomis dažniausiomis problemomis jie ten gyvena. Žvirgždaičių seniūnija nedidelė, tačiau ji gali didžiuotis išugdžiusi būrį Lietuvai nusipelniusių žmonių, tarp kurių – pirmoji moteris lakūnė Antanina Liorentaitė, jos brolis Jonas Liorentas karo aviacijos pulkininkas, Nepriklausomybės Akto signataras Justinas Staugaitis, saleziečių pradininkas Lietuvoje kunigas Antanas Skeltys,“ – pasakoja seniūnė ir teigia norinti, kad istorinėms krašto asmenybėms būtų skiriamas pakankamas dėmesys. Ji tikisi iniciatyvos iš bendruomenės, paraiškų projektams ir bendro darbo.

Naujoji seniūnė susipažino su seniūnijos apylinkėmis, su buvusiu seniūnu Algimantu Bauboniu apvažiavo seniūnijos kaimelius, apžiūrėjo kelių būklę, kelių apšvietimo situaciją, aplankė kapines, apžiūrėjo viešąsias erdves, aptarė nuveiktus darbus, numatė reikalingų darbų poreikį. Seniūnė mano, kad būtina, artimiausiu metu, atgaivinti Žvirgždaičių bendruomenės centro veiklą, kuri neaktyvi jau nuo 2012 m.

 

Saulius Naumavičius