Gražių švenčių!
Gražių švenčių!

Kolegos,

"...dirbi, myli , grumiesi...Staiga supranti, kad dienos be galo ilgos, o metai tokie trumpi!" / A.Baltakis/.

Iš tikro,- metai buvo labai sudėtingi visiems: mums, seniūnams, visuomenei, valstybei. Daug susipriešinimo , pykčio, psichologinės įtampos...Tačiau esame stiprūs kartu,- smagu aplinkui jaust draugystę,- kelionę, laikantis už rankų...

"Būkime tokie stiprūs, kad niekas negalėtų sutrikdyti mūsų dvasios ramybės.Kiekvienam sutiktam žmogui kalbėkime sveikatą, laimę ir klestėjimą nešančius žodžius.Visiems draugams leiskime pajusti, kad jie labai brangūs. Žiūrėkime į šviesiąją gyvenimo pusę. Mąstykime tik tai, kas geriausia, darykime tik tai, kas geriausia.Kitų sėkme džiaukimės taip, kaip savąja. Užmirškime praeities klaidas ir siekime didesnių laimėjimų.

Visą laiką vaikščiokime su šypsena veide ir šypsokimės visiems.

Tiek daug laiko skirkime savęs tobulinimui, kad neliktų laiko kritikuoti kitus.

Būkime tokie kilnūs, kad nepyktume, būkime tokie tvirti, kad nekamuotų baimės. Ir būkime tokie laimingi, kad neapniktų jokios bėdos.

Gerai galvokime apie save ir skelbkime apie tai pasauliui ne garsiais žodžiais, o darbais!

Gyvenkime tikėjimu, kad visas pasaulis palaikys mus, kol būsime ištikimi tam, kas geriausia mumyse."/Kristianas Larsonas. OPTIMIZMO CREDO/.

Linkiu gražių švenčių! Laimingų, sveikų ateinančių metų!

             

Petras Gestautas
 
Kartu su prasmingais gerb. Petro palinkėjimais nuoširdžiausius savo sveikinimus  siunčia ir prezidentas Rolandas bei direktorė Laima. Te ateinantys neša vien ramybę, saugumą, vienybę ir tvirtybę mums visiems!