ĮVYKO ANTROJI NUOTOLINĖ KLAIPĖDOS APSKRITIES KRIVULĖ
ĮVYKO ANTROJI NUOTOLINĖ KLAIPĖDOS APSKRITIES KRIVULĖ

2021-03-05 įvyko antroji 2021 m. nuotolinė Klaipėdos apskrities seniūnų atstovų sueiga, kurioje dalyvavo savivaldybių seniūnų atstovai (toliau Kriviai) Skuodo r. Viliutė Jautakienė, Šilutės r. Antanas Kližentis, Klaipėdos r. Laima Tučienė, Kretingos r. Sigita Riepšaitė. Krivulėje dalyvavo LSSA prezidentas Rolandas Bružas.

Susitikimo pradžioje LSSA prezidentas Rolandas Bružas dėkojo Klaipėdos apskrities atstovams už aktyvią veiklą, kuri yra matoma ir duodanti rezultatus už veiklos viešinimą ir aktualijų dalijimąsi. Prezidentas paminėjo, kad LSSA vardu Vidaus reikalų ministerijai išsiųstas raštas dėl seniūnų statuso, kadencijų, kaitumo. Taip pat akcentavo, kad gautas ir atsakymas, kuris nėra daug žadantis, bet ragino nenuleisti rankų. Labiausiai Klaipėdos apskrities Krivius nuvylė pastraipa iš siųsto atsakymo , kad „Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, taip pat į seniūno veiklos pobūdį bei į teisės normų, reglamentuojančių karjeros valstybės tarnautojo – seniūno – statusą, visumą, manome, kad būtina įvertinti, ar galiojantis seniūno statuso teisinis reguliavimas atliepia valstybės, savivaldybių ir pačių gyventojų siekį, kad savivaldybių administracijų padaliniams – seniūnijoms – vadovautų profesionalūs ir gyventojų labui motyvuoti dirbti seniūnai“. Žinoma, kad seniūnijos, kaip padalinio vadovui būtina kompetencija, pastovumas norint įgyvendinti kartu su bendruomenėm įvairius projektus ir pan. Bendru sutarimu nutarta, kad būtina LSSA kreiptis į juristus dėl sprendimo projekto parengimo su lyginamuoju variantu ir dar šiais metais pasitelkiant seimo narius siūlyti Vietos savivaldos įstatyme pakeitimus dėl kadencijų panaikinimo, kaitumo galimybės ir seniūno pareigybės prilyginimo prie vedėjo funkcijų.

Krivulėje pasidžiaugėme, kad kaip ir planuota pavyko pabendrauti su Klaipėdos apskrityje išrinktais seimo nariais bei jų patarėjais, gautas pažadas dėl bendradarbiavimo ir palaikymo svarstant Vietos savivaldos įstatymą ypač kai bus svarstomi klausimai su seniūnais ir seniūnijomis. Seimo nariai pripažino, kad paviešinta informacija apie seniūnų aktualijas atvėrė platesnį požiūrį į problematiką. Taip pat sutarta, kad su kiekvienu ( 5 seimo nariai Klaipėdos apskrityje) seimo nariu bus suorganizuota nuotolinė diskusija seniūnijų ir seniūnų aktualiais klausimais. Pirmasis susitikimas planuojamas su seimo nariu Petru Gražuliu kovo 17/18 dienomis. Svarbu, kad visų apskričių atstovai eitų ta pačia linkme, bendrautų su politikais siekiant bendrų tikslų, kad būtume išgirsti.

Taip pat krivulėje nutarta, kad siekiant pasisemti patirties kovo 30/31 d. planuojamas nuotolinis Klaipėdos apskrities Krivių susitikimas su Tauragės, Šilalės, Šiaulių aktyviaisiais seniūnais siekiant apsikeisti patirtimi, darbo metodika, problemų sprendimų būdais ir pan.

Šioje krivulėje priimtas svarbiausias sprendimas, jei bus atlaisvintas karantinas 2021 m. balandžio 23 d. planuojama Klaipėdos apskrities seniūnų sueiga Skuodo r., Mosėdžio seniūnijoje.

Sekanti krivių sueiga planuojama š. m. balandžio pradžioje.

 

LSSA viceprezidentė Loreta Urbutė