ĮVYKO NUOTOLINĖ KLAIPĖDOS APSKRITIES KRIVULĖ
ĮVYKO NUOTOLINĖ KLAIPĖDOS APSKRITIES KRIVULĖ

 

2021-02-02 LSSA viceprezidentės Loreta Urbutės iniciatyva įvyko nuotolinė Klaipėdos apskrities seniūnų atstovų sueiga, kurioje dalyvavo savivaldybių seniūnų atstovai (toliau Kriviai) Skuodo r. Viliutė Jautakienė, Šilutės r. Antanas Kližentis, Klaipėdos r. Laima Tučienė, Palangos m. Veronika Skeberdytė, Kretingos r. Sigita Riepšaitė. Sueigoje suderintas LSSA Klaipėdos apskrities 2021 m. veiklos planas, svarstyti aktualiausi klausimai ir pateikti siūlymai, lūkesčiai.

Susitikimo pradžioje paliesta seniūnaičių tema ir tarpusavio bendradarbiavimas siekiant pasiekti užsibrėžtus su gyventojų gerove susietus tikslus. Tenka pasidžiaugti, kad dauguma atveju seniūnaitis yra seniūno pagalbininkas kartais ir užtarėjas, bet tenka pripažinti, kad kai kuriose seniūnaitijose net neatsiranda norinčių būti gyventojų atstovu, kiti išrinkti seniūnaičiai – nepasižymi aktyvumu. Daugumos Krivių nuomone už atliekamą veiklą seniūnaičiams reikalinga numatyti kompensaciją, šiuo metu inicijuojami siūlymai dėl lėšų skyrimo patirtoms išlaidoms kompensuoti bei siūloma padidinti išmokas kur yra paskirta. Klaipėdos apskrityje seniūnaičių išlaidų kompensavimas numatytas tik Klaipėdos r. (100 Eur metams), Kretingos r. (10 Eur/mėn.), o nenumatyta Šilutės r., Skuodo r., Palangos m.

Šiuo metu vis dažniau kolegų seniūnų keliamas klausimas dėl seniūnų kadencijų, jis aptartas ir krivulėje. Šiuo metu seniūnai yra savivaldybių administracijos filialo vadovai – karjeros valstybės tarnautojai, bet negali pasinaudoti tarnybiniu kaitumu dėl nustatytų kadencijų. Dauguma kolegų ir Kriviai pritarė, jog seniūnams yra pablogintos sąlygos, nes seniūnai yra vykdomosios valdžios atstovai ir turėtų dirbti neribotą laiką, turi būt sudarytos sąlygos siekti karjeros valstybės tarnyboje tarnybiniu kaitumu. Šiuo metu ši problema yra svarstoma LSSA valdyboje ir rengiamas siūlymas, kuris artimiausiu metu bus teikiamas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui. Seniūnai akcentuoja, kad seniūno galimybės susietos su funkcijoms vykdyti skiriamomis lėšomis, o jei jų nėra nei seniūnų tiesioginiai rinkimai, nei kadencijos nepadės įgyti gyventojų pasitikėjimo ar būti „geru“ seniūnu. Krivulėje taip pat pasidžiaugta, kad LSSA valdybos pastangomis, seniūnų pareiginių algų koeficientai perkelti į aukštesnę pareigybių grupę.

Kolegos Skuodo r. nerimauja ir dėl mažėjančių asignavimų bei tuštėjančių kaimų, nepakankamų lėšų infrastruktūros įrengimui bei tikisi iš centrinės valdžios regionų stiprinimo, didesnio dėmesio ir palaikymo, nes gyventojų skaičiaus mažėjimas nesumažina kelių, šaligatvių, paveldo teritorijų plotų ir kitų viešų erdvių, todėl nutarėme, kad kriviai, LSSA valdyba turi labiau bendradarbiauti su Seimo nariais, kurie išrinkti rajonų apygardose, teikti apibendrintus krivių siūlymus dėl regionų stiprinimo Lietuvos savivaldybių asociacijai, Regioninės plėtros departamentui prie VRM.

Krivulėje diskutuota apie poreikį mokytis ir kelti seniūnams kvalifikaciją temomis: pokyčių valdymas, strateginis mąstymas, veiklos efektyvumas, personalo valdymas, koučingas, vadovavimas, konfliktinių situacijų valdymas, komunikacija, seniūnijų vykdomų funkcijų paslaugų modernizavimas, e-seniūnija, administracinė teisė, taip pat reikalingi neformalūs susitikimai tarp dviejų trijų savivaldybių seniūnų diskusijoms aktualiais su seniūnijomis susijusiais klausimais, siekiant rasti tinkamiausius sprendimo būdus ir pritaikomumą. LSSA valdyba nuolat stebi kvietimus teikti projektams, bet šiuo metu nėra kvietimų dėl mokymų organizavimo ir tik atsiradus galimybei bei gavus finansavimą galima bus juos organizuoti, o neformalius (galimai ir nuotolinius) susitikimus planuojama organizuoti II-III ketvirtyje.

Susitikimo pabaigoje vieningai nutarta, kad 2021 m. balandžio mėn. planuojama organizuoti Klaipėdos apskrities seniūnų sueigą Skuodo rajone. Planai gali koreguotis dėl galimų ribojimų susijusių su COVID-19, bet organizaciniai darbai pasiskirstyti bei viliamasi, kad pavyks susitikti su kolegomis, pasidalinti patirtimi, pasisemti idėjų, nominuoti ir apdovanoti atkakliausius, išradingiausius kolegas. Tiksli data ir laikas bus patvirtinti vėliau, atsižvelgus į suvaržymų atlaisvinimą dėl pandemijos.

Sekanti Klaipėdos apskrities krivulė suplanuota šių metų kovo pradžioje bei betarpiškai bendraujama, diskutuojama seniūnams aktualiais klausimais sukurtoje „messenger“ grupėje. Džiaugiamės, kad Klaipėdos apskrities Kriviai tampa vieningesni ir ieškoma sprendimų glaudžiai bendraujant.

LSSA viceprezidentė Loreta Urbutė