ĮVYKO NUOTOLINIS LSSA VALDYBOS POSĖDIS
ĮVYKO NUOTOLINIS LSSA VALDYBOS POSĖDIS

 

2021-01-26 vyko nuotolinis LSSA valdybos posėdis, kuriame Valdyba   patvirtino 2021 m. LSSA pajamų – išlaidų sąmatą, aptarti viceprezidentų 2021 m. veiklos planai apskrityse, kuruojamos sritys. Taip pat pasidalinta informacija apie tai, jog daugelyje savivaldybių pasikeitė seniūnai bei reikalingi naujų seniūnų sutikimai dalyvauti LSSA veikloje, būtina atnaujinti kontaktus, o juos turi pateikti savivaldybių seniūnų atstovai apskrityse (– toliau Kriviai).

Priimti preliminarūs sprendimai dėl I ketvirtyje LSSA ruošiamų siūlymų Seimui ir Vyriausybei: dėl seniūnų kadencijų panaikinimo ir tarnybinio kaitumo galimybių, dėl regionų stiprinimo (kur gyventojų mažėja, tuštėja sodybos, uždaromos ugdymo įstaigos ir pan.), dėl SPIS programos tobulinimo (kad pakeitus gyvenamą vietą nereikėtų gyventojams pildyti pakartotino prašymo vaiko pinigams gauti). I-II ketvirtyje planuojami LSSA valdybos susitikimai su VRM vadovais ir SADM vadovais.

Posėdyje kalbėta dėl pasiruošimo  LSSA 20-mečiui, kuris planuojamas šių metų birželio pabaigoje, bet planus gali koreguoti COVID -19 situacija, todėl tikslesnė informacija bus papildyta ir pateikta vėliau.

Nuotoliniame valdybos posėdyje dalyvavo Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, kuris palaiko ir palaikys LSSA siūlymus Seime dėl seniūnų ir seniūnijų klausimų, sutarta, kad informuos apie planuojamus posėdžius, galimus sprendimus susijusius su seniūnijomis, seniūnais, kiek įmanoma atstovaus seniūnų interesus.

Posėdyje akcentuotas LSSA, seniūnijų veiklos viešinimo klausimas, bei nutarta, kad Kriviai ir viceprezidentai nuolat pateiks asociacijos direktoriui aktualią seniūnams informaciją viešinimui iš kurios galima būtų pasisemti patirties, pasidalinti lūkesčiais, gerąja patirtimi, o asociacijos direktorius įpareigotas viešinti svetainėje seniunai.lt.

Sekantis LSSA valdybos posėdis numatomas kovo mėnesį.

 

 

LSSA valdyba