Konferencija Seime
Konferencija Seime

Šiandien, lapkričio 14 d., LR Seime vyko Lietuvos Respublikos Seimo pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo laikinosios grupės organizuota konferencija – viešoji diskusija ,,Mažoji Lietuvos savivalda: šiandien, rytoj ir poryt". Apie tai, kas yra mažoji Lietuvos savivalda ir kaip ji buvo plėtojama Lietuvoje nuo 1990 m. kalbėjo A. Astrauskas, Mykolo Romerio universiteto viešojo administravimo instituto dėstytojas". Apskrito stalo diskusijoje ,,Mažoji vietos savivalda, pasikeitus savivaldos modeliui nuo 2023 m.",  dalyvavo R. Juška, LR Seimo narys, Valstybės valdymoir savivaldybių komiteto pirmininkas, R. Žakaitienė, LSA direktorė, R. Bružas, LSSA prezidentas, E. Juozapavičienė, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos pirmininkė, E. Misiulis, Pietinių Fabijoniškių seniūnaitis, seniūnaičių sueigos pirmininkas, doc. soc. m. dr. S. Nefas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo administravimo instituto darbuotojas, nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovai.

Antroje konferencijos dalyje pranešimą ,,Vietos savivaldos sistemos plėtros vizija Lietuvos pažangos strategjos LIETUVA 2050 kontekste" skaitė Seimo Ateities komiteto pirmininkas R. Lopata. Apskrito stalo diskusijoje apie dviejų lygių vietos savivaldos sistemos kūrimo Lietuvoje perspektyvas politikų akimis dalyvavo Seimo nariai R. Juška, E. Sabutis, O. Leiputė, G. Burokienė, Vytauto Didžiojo univeristeto profesorė Europos Tarybos Vietos savivaldos chartijos ekspertų grupės narė A. Lazauskienė.

Konferencijoje daug dėmesio buvo skirta bendruomenių veiklai ir seniūnaičių institucijai, diskutuota dėl jų vaidmens ir tikslingumo. 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją atstovavo gausus būrys seniūnų iš visų Lietuvos apskričių.

Vieningai  buvo prieita prie nuomonės, kad tokie susitikimai ir diskusijos reikalingi, juose visi gali išgirsti kitus ir išsakyti savo nuomonę, kas ateityje ženkliai gali prisidėti prie naujų teisės aktų rengimo ar jų tobulinimo.

Nuoširdžiai dėkojame Seimo nariui Kęstučiui Vilkuskui už iniciatyvą ir galimybę LSSA atstovams dalyvati konferencijoje.

 

LSSA informacija