Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininko Kęstučio Vilkausko pranešimas
Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininko Kęstučio Vilkausko pranešimas

Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininko Kęstučio Vilkausko pranešimas: „Darbą pradeda Seimo laikinoji Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupė

Vasario 3 d. įvyko Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės posėdis, kurios pirmininkas yra Kęstutis Vilkauskas, pirmininko pavaduotoja Guoda Burokienė, nariai: Tomas Bičiūnas, Ligita Girskienė, Domas Griškevičius, Orinta Leiputė, Laima Nagienė, Eugenijus Sabutis. Posėdžio metu buvo aptartos šios grupės veiklos kryptys ir pasiūlymai dėl veiklos plano Seimo pavasario sesijos metu.

Grupės nariai pasiūlė aptarti klausimus, susijusius su savivaldos dalyvių bendruomene, išsiaiškinti priežastis, kodėl skiriasi piliečių įsitraukimas į vietos reikalų tvarkymą kaime ir mieste, kiek tai priklauso nuo seniūnų, seniūnaičių. Grupės nariai pabrėžė bendruomeninių organizacijų didesnių galių suteikimo poreikį, kiek prie aktyvumo ir bendruomeniškumo didinimo prisidėtų dalyvaujamojo biudžeto priemonė.

Grupės posėdyje dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, kuris pasidžiaugė šios grupės veikla, padėkojo už aktyvumą ir paskatino organizuoti renginius.

Laikinosios grupės pirmininkas K. Vilkauskas pasiūlė darbo grupei rinktis du kartus per mėnesį, karantino metu organizuojant nuotolinius susitikimus, o pasibaigus karantinui siekiant dar geriau įsigilinti į rūpimus klausimus organizuoti išvažiuojamuosius posėdžius. Sesijos pabaigoje organizuoti konferenciją, kurioje dalyvautų ir svečiai iš užsienio, pasidalinant patirtimi vietos savivaldos reikalų tvarkyme. Grupės nariai siūlė kviesti į posėdžius atstovus iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos, Bendruomeninių organizacijų sąjungos, Nevyriausybinių organizacijų koalicijos ir kitas savivaldos savarankiškumo skatinimo suinteresuotas šalis.

Artimiausiu metu darbo grupė planuoja organizuoti posėdį, kurio metu bus pristatyti Mykolo Riomerio universiteto dr. Sauliaus Nefo atlikto tyrimo Piliečių įtraukties į savivaldą rezultatai, įžvalgos, rekomendacijos.

 

Daugiau informacijos:

Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės pirmininkas

Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys

Kęstutis Vilkauskas

Tel. (8 5) 239 6335

El. p. kestutis.vilkauskas@lrs.lt