LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ X SUVAŽIAVIMAS
LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ X SUVAŽIAVIMAS

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJOS NARIŲ ATSTOVŲ X SUVAŽIAVIMAS

2020 06 19

 

Technikumo g.2, Alanta Molėtų savivaldybė, Alantos technologijos ir verslo mokykla

 

PROGRAMA

 

11.00 – 12.00 Registracija. Kava

12.00 – 12.20 Suvažiavimo atidarymas.

12.20 – 12.25 Suvažiavimo pirmininko rinkimai

12.25 – 13.05 Balsų skaičiavimo ir mandatų komisijų rinkimai.

13.05 – 13.30 Ataskaitinis prezidento pranešimas. Kęstutis Vilkauskas

13.30 – 13.35 Revizoriaus ataskaita. Nijolė Ilginienė

13.35 – 13.40 Mandatų komisijos pranešimas.

13.40 - 14.20 Diskusija

14.20 – 14.30 LSSA naujos redakcijos įstatų priėmimas.

14.30 – 14.35 LSSA strategijos iki 2025 metų priėmimas.

14.35 - 14.40 Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydis jų mokėjimo tvarka.

14.40 - 15.10 LSSA prezidento, viceprezidentų, revizijos komisijos rinkimai. Krivių skyrimai.

15.10 - 15.20 Suvažiavimo rezoliucijų priėmimas. Informacija „Kelių priežiūros pokyčiai“

15.20 - 15.25 Suvažiavimo uždarymas.

15.30 Pietūs

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Kęstutis Vilkauskas