LSSA  sveikinimas Savivaldos dienos proga
LSSA sveikinimas Savivaldos dienos proga

 

Spalio 10 d. minime Vietos savivaldos dieną, įprasminančią valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės – Konstitucijos laiduotą teisę laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją.

Minėdami šią dieną kalbame apie iššūkius ir pasitikėjimą savivalda. Bendra savivaldos nuostata – gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, noras pamatyti pokyčius įvairiose srityse, atsakomybė už priimamus sprendimus, įsiklausant į gyventojų, bendruomenių lūkesčius, tinkamas gyventojų interesų atstovavimas.

Tikroji savivalda tai ne tik žmonių lūkesčiai bet ir lūkesčių išsipildymas.

Labai svarbi savivaldos dalis yra seniūnija, esanti arčiausiai gyventojų ir susidurianti su kylančiais šiandienos iššūkiais ir jų sprendimo galimybėmis.

Seniūnijose gausu savo darbui atsidavusių ir išradingų darbuotojų. Jų darbas reikalauja ne tik sugebėjimo spręsti sudėtingus gyvenimo uždavinius, bet kartu mokėjimo tiesiog išklausyti žmogų ir tarti jam padrąsinantį žodį. Reikalinga ne tik kompetencija, bet ir tolerancija bei kantrybė. Džiaugiamės profesionaliai pareigas atliekančiais, iniciatyviais ir atsakingais darbuotojais, nuo kurių kruopščiai atliekamų pareigų, gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo priklauso, kad kiekvienas į seniūniją užsukęs gyventojas gautų reikiamą pagalbą, jaustųsi gerbiamas, išklausytas ir suprastas.

Šiandien ir yra ta proga padėkoti visiems, kurių nuoseklios pastangos stiprina demokratiją, padeda atstovauti gyventojų interesams ir kuria skaidrią bei aktyvią vietos savivaldą.

Dėkoju visiems savivaldos darbuotojams, politikams, seniūnaičiams, bendruomenių, visuomeninių organizacijų lyderiams už prasmingus ir teisingus susitarimus svarbiems siekiams įgyvendinti, už atsakingai priimamus sprendimus.

Linkiu savo darbais, sprendimais stiprinti savivaldą ir didinti visuomenės pasitikėjimą ja.

Kuo daugiau prasmingų darbų, vienybės, tikėjimo savimi ir valstybe.

 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Rolandas Bružas 

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos direktorius  Petras Gestautas