LSSA Valdybos  nuotolinis posėdis
LSSA Valdybos nuotolinis posėdis

Gruodžio 9 dieną vyko video valdybos posėdis. Viceprezidentai posėdyje pateikė informaciją apie savo veiklą. Aptarė asociacijos artimiausius veiklos uždavinius, taktiką ir strategiją. Numatė susitikimus su Vidaus reikalų ministre, LSA valdyba.

 

Petras Gestautas