Marijampolės apskrities seniūnų sueiga
Marijampolės apskrities seniūnų sueiga

SŪDUVOS SENIŪNŲ SUEIGA

 

 

2021 m. spalio 7 d. Marijampolės savivaldybėje Sasnavos seniūnijoje restorane „Grįžulo ratai“ vyko Sūduvos seniūnų sueiga Savivaldos dienai paminėti. Susirinko seniūnai iš visos Marijampolės apskrities - Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių savivaldybių.  Iš pastarosios atvyko 3 nauji seniūnai, t.y., Barzdų seniūnijos seniūnė Jurgita Didžiulienė, Lukšių seniūnijos seniūnas Vytautas Andziulevičius ir Žvirgždaičių seniūnijos seniūnė Giedrė Snudaitienė, kurie buvo įšventinti į Sūduvos seniūnų gretas - gavo pažymėjimus ir pasirašė ant simbolinės Sūduvos seniūnų klubo vėliavos. Jiems įteiktos klubo dovanos.

Sūduvos seniūnų klubo prezidentė Regina Lunskienė renginio metu pasidalino trimis filmais, kuriuose buvo sudėtos akimirkos nuo klubo atsiradimo pradžios Zyplių dvare 2003 metais. Tai kelionių įspūdžiai, bendri renginiai, naujokų krikštynų akimirkos. Prisiminti ir anapilin išėję kolegos. Nuo susikūrimo pradžios iki šiandien iš viso yra pateikti 74 prašymai dėl įsijungimo į klubą. Tai apima visus esamus ir buvusius seniūnus.

Klubo prezidentė nuogąstavo, kad šiuo pandeminiu laikmečiu sunku surinkti didesnę seniūnų grupę išvykai į tolimesnę kelionę. Kiek sąlygos ir galimybės leidžia, tradicijų stengiamasi nelaužyti ir bent tokiu būdu susitikti. Susitikimas įamžintas bendroje nuotraukoje prie simbolinio Eifelio bokšto, esančio „Grįžulo ratų“  restorano kieme.

 

Giedrė Snudaitienė