Paskirta nauja seniūnų asociacijos direktorė
Paskirta nauja seniūnų asociacijos direktorė

PASKIRTA NAUJA SENIŪNŲ ASOCIACIJOS DIREKTORĖ

 

                     

Rugsėjo 8 dieną įvyko LSSA valdybos posėdis, kuriame iš direktoriaus pareigų pačiam prašant buvo atleistas ilgametis asociacijos direktorius ir jos įkūrimo iniciatorius Petras Gestautas. Šiam darbui jis atidavė 20 metų. Asociacijos Prezidentas Rolandas Bružas visų seniūnų vardu nuoširdžiai padėkojo P. Gestautui už nuoširdų nepriekaištingą darbą  ir neįkainojamą svarų jo indėlį seniūnų asociacijoje sprendžiant visų Lietuvos seniūnijų ir vietos savivaldos klausimus, buriant seniūnus bendrai veiklai, palinkėjos stiprybės, sveikatos bei toliau neatitrūkti nuo šių klausimų sprendimo.

Valdybos sprendimu nuo rugsėjo 13 d. asociacijos direktore patvirtinta Laima Tučienė, šiuo metu einanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Agluonėnų seniūnijos seniūnės pareigas. Su ja susisiekti galima tel. +370 612 46 265 arba  el. p. laimatuciene@gmail.com.