Revizijos ataskaita už 2018 - 2019 metus
Revizijos ataskaita už 2018 - 2019 metus

ATASKAITA

Patikrinta LSSA buhalterinės veiklos dokumentai už 2018 – 2019 metus. Buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis „Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklėmis“ ir kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu.

Asociacijoje pagal darbo sutartį dirba 2 darbuotojai – vienas darbuotojas pilną darbo dieną ir vienas darbuotojas nepilną darbo dieną.
Tikrinant banko pajamų ir išlaidų dokumentus, pažeidimų nerasta. Apmokant už pirktas prekes ir paslaugas kasoje, kartu su kasos kvitu pateikiama ir sąskaita – faktūra. Visi dokumentai turi reikalingus rekvizitus, patvirtinti atsakingų darbuotojų parašais, nėra neteisėtų piniginių lėšų ir materialinių vertybių pasisavinimo faktų.

2018 m. buvo planuota surinkti 38610 Eur nario mokesčio. Surinkta 37935 Eur nario mokesčio, mokesčių inspekcija pravedė 2 proc. pajamų mokesčio – 486,57 Eur. Išlaidų buvo numatyta 54725 Eur, išleista 45057,53 Eur. Išlaidos neviršijo sąmatoje numatytų išlaidų dydžio.

2019 m. buvo planuota surinkti 39500 Eur nario mokesčio, surinkta 40050 Eur. Mokesčių inspekcijos pravesta 2 proc.pajamų mokesčių – 514,77 Eur. Išlaidų buvo numatyta už 48980 Eur, išleista 40994,43 Eur. Išlaidos neviršijo sąmatoje numatytų išlaidų dydžio.
Laiku pervedamos įmokos ir pateikiamos deklaracijos bei ataskaitos sodrai ir mokesčių inspekcijai.

Asociacijos revizorius Nijolė Ilginienė