Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui 2021-05-25 Nr. 40

  

DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR.. i-533 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-358

 

Savivaldos esmė ta, kad pati bendruomenė dalyvauja valdyme.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje rašoma „Vietos bendruomenių įgalinimas ir aktyvus dalyvavimas priimant sprendimus. Siekiant darnios regionų plėtros, būtinas didesnis vietos bendruomenių įsitraukimas ir aktyvumas. Visuomenės ir jos grupių įsitraukimas priimant sprendimus, atvira komunikacija ir bendradarbiavimas didins atskaitomybę prieš žmones. Suinteresuotoms grupėms suteikti galimybę konstruktyviai dalyvauti diskusijose – teikti pasiūlymus, ginčytis dėl problemų, jų įvardijimo ar įtraukimo, diskutuoti apie priemones ir jų pasekmes.“

 

Pateiktas Vietos savivaldos įstatymo Nr.I-533 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2021-03-29 Nr. XIVP-358 siaurina piliečių dalyvavimą savivaldoje ir prieštarauja 18 Vyriausybės programos nuostatoms. Prašome projektui nepritarti.

  

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos prezidentas Rolandas Bružas

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkas Ramūnas Navickas