Seniūnų mokymai Klaipėdoje
Seniūnų mokymai Klaipėdoje

SENIŪNŲ MOKYMAI KLAIPĖDOJE

 

Rugsėjo 6-7 ir 8-9 Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija kartu su Klaipėdos valstybine kolegija ir savivaldybėmis surengė Seniūnų kvalifikacijos kėlimo mokymus Klaipėdoje. 63 seniūnai (2 grupės) iš visų apskričių 2 dienų mokymuose išklausė paskaitas, atliko praktines užduotis ir gavo kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Mokymai buvo ne tik puiki galimybė išklausyti teorines žinias, bet ir tarpusavyje pabendrauti, pasikeisti patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų.

LSSA Prezidentas Rolandas Bružas džiaugiasi, kad Lietuvos seniūnai yra aktyvūs, domisi įstatymų, vyriausybės nutarimų ir poįstatyminių teisės aktų pasikeitimais ir naujovėmis, stengiasi pateikti savo nuomonę, įtakoti teisės aktų pasikeitimus, kurie padeda kasdieniniame seniūno darbe.

Seniūnas –  arčiausiai bendruomenių žmonių esantis vietos valdžios atstovas, galintis padėti spręsti iškylančias problemas ir teikiantis konsultacijas.